Koelkast die 19 jaar oud is en als gevolg van een stroomonderbreking stuk gaat: causaal verband ontbreekt

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54350

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade aan een koelkast als gevolg van een stroomstoring.   De consument heeft op 17 december 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen ik op 17 december 2010 in de vooravond van mijn werk thuiskwam, ontdekte ik dat mijn koelkast was uitgevallen. Alle producten die ik voor de feestdagen had ingekocht waren bedorven en konden niet meer worden gebruikt. Ik heb hierdoor een schade geleden van tenminste € 285,–. Ik kwam erachter dat er diezelfde dag een stroomstoring had plaatsgevonden in de wijk waarin ik woon. Die stroomstoring heeft het uitvallen van de koelkast veroorzaakt. De koelkast is circa 19 jaar oud, maar functioneerde voor de stroomstoring nog uitstekend. Voor mij bestaat er geen enkele twijfel aan het causaal verband tussen de stroomstoring en de door mij geleden schade en ik heb de ondernemer dan ook voor die schade aansprakelijk gesteld. De ondernemer weigert mijn schade te vergoeden. De argumenten die de ondernemer daarvoor heeft gebruikt spreken mij niet aan.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 17 december 2010 heeft een onderbreking plaatsgevonden in het middenspanningsnet. Hierdoor zijn 488 huishoudens enkele uren verstoken geweest van stroom. Een storing in het middenspanningsnet heeft geen bijzondere gevolgen voor het laagspanningsnet en heeft met name niet geleid tot een extreem hoge spanningspiek bij het weer aansluiten van de stroom. De spanningspiek die is opgetreden is dezelfde als bij het uit- en weer inschakelen van een elektrisch apparaat. Een koelkast van goede kwaliteit behoort hiertegen bestand te zijn. Kennelijk was de koelkast van de consument dat niet. De schade die de consument zegt te hebben geleden is dus niet veroorzaakt dor de stroomonderbreking, maar door de kwaliteit van de koelkast van de consument. Dit wordt bevestigd door het feit dat de consument de enige is van de genoemde 488 huishoudens die over schade als gevolg van de stroomstoring bij ons heeft geklaagd. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de consument verklaard dat hij een nieuwe koelkast heeft gekocht, omdat reparatie van de oude koelkast te duur was in verhouding tot de koopprijs van een nieuwe. De commissie acht het niet verwonderlijk dat een koelkast die al 19 jaar oud is als gevolg van een stroomonderbreking stuk gaat. Een elektrisch apparaat van een dergelijke leeftijd kan het op elk moment door welke oorzaak dan ook begeven. Om die reden acht de commissie niet voldoende causaal verband aanwezig tussen de stroomonderbreking en de schade van de consument. Een goed werkende koelkast moet tegen het uitvallen en weer ingeschakeld worden van de stroom bestand zijn. Daarnaast is niet gebleken dat de stroomonderbreking, die volgens de ondernemer heeft plaatsgevonden in het middenspanningsnet, bijzondere fluctuaties in het laagspanningsnet waarop de consument is aangesloten tot gevolg heeft gehad. Dat kan mede worden afgeleid uit het feit dat bij de ondernemer geen klachten van andere aangeslotenen die met de stroomstoring te maken hebben gehad zijn binnengekomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 25 augustus 2011.