Kosten na diefstal telefoon – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46958

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft verbruikskosten na diefstal mobiele telefoon.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na diefstal van zijn mobiele telefoon zijn er voor een groot bedrag (€ 4.614,40) onrechtmatig kosten gegenereerd. Gelet op de zorgplicht van de ondernemer acht de consument het billijk, dat de schade op een redelijk wijze tussen partijen wordt verdeeld door kwijtschelding van een substantieel deel van de factuur, aldus de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een mobiele telefoon voor langere duur onbeheerd achter te laten heeft de consument een risico in het leven geroepen, dat derden onrechtmatig gebruik konden maken van de aansluiting. Daarvoor is de consument zelf verantwoordelijk, aldus de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In het onderhavige geval blijkt zich te hebben voorgedaan dat de consument op donderdag 1 juli 2010 zijn werkkamer heeft verlaten. Hij is toen vergeten zijn mobiele telefoon mee te nemen. Later realiseerde de consument zich dat hij de telefoon was vergeten, maar bedacht toen dat hij zijn mobiele toestel in het weekend niet zelf nodig had en het ook niet erg was om eens een weekend zonder telefoon door te brengen. Op vrijdag 2 juli 2010 heeft de consument thuis gewerkt. Toen de consument de maandag daarop de bewuste mobiele telefoon wilde opladen bleek zijn telefoon niet meer aanwezig. De consument moest tot zijn spijt concluderen, dat zijn telefoon was gestolen. De consument heeft van deze aangifte bij de politie gedaan.   De commissie is van oordeel, dat de hiervoor kort en zakelijk weergegeven gang van zaken voor risico en rekening van de consument behoort te komen. Het mag van algemene bekendheid worden verondersteld, dat het onbeheerd achterlaten van een mobiele telefoon misbruik in de hand kan werken. Daarbij komt, dat de consument in het onderhavige geval ook op vrijdag 2 juli, zaterdag 3 juli en zondag 4 juli 2010 geen contact met de ondernemer heeft opgenomen om de noodzaak en de mogelijkheden te bespreken van een tussentijdse blokkering van servicenummers en diensten. Verder had de consument nog online zijn factuur kunnen raadplegen om zodoende controle te kunnen houden op het gebruik via zijn toestel.   Gelet op het voorgaande dient het door de consument verlangde te worden afgewezen. Bij dit oordeel heeft de commissie tevens in aanmerking genomen, dat niet is weersproken – en het de commissie bovendien ambtshalve bekend is – dat de ondernemer het verbruik van zijn klanten bewaakt. Bij aanhoudend afwijkend en excessief gebruik wordt een verbinding door de ondernemer geblokkeerd. In het onderhavige geval heeft dit binnen twaalf uur na aanvang van het gesignaleerde hoogverbruik plaatsgevonden. Er zijn in dit geval naar het oordeel van de commissie geen aanknopingspunten voor de aanname, dat de ondernemer aldus verwijtbaar heeft gehandeld.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 1 november 2010.