Kwaliteit van een door ondernemer geleverde pruik aan consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 142710/161630

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Consument heeft een merkloze pruik gekocht bij ondernemer voor € 750,–. De pruik voldoet niet aan de verwachtingen van consument omdat deze van zeer slechte kwaliteit is. Consument vind dat deze problemen niet hadden mogen ontstaan bij een pruik die vanwege medische redenen wordt aangeschaft en gedeeltelijk door mijn ziektekostenverzekering vergoed wordt. Ondernemer is van mening een goede pruik te hebben geleverd en geeft aan dat consument nog € 248,– aan ondernemer moet betalen voor de pruik. De ondernemer heeft de pruik van de consument per post retour ontvangen. De haren bleken gehalveerd, het netwerk aan de binnenkant is beschadigd. Deze schade is niet ontstaan door een fabrieksfout, maar door mishandeling van de pruik. De commissie stelt op grond van de bevindingen van de deskundige voorts vast dat het maatwerk van de pruik goed is en de haren van een goede kwaliteit zijn in verhouding tot de prijs en op dit punt de pruik dus voldoet aan hetgeen de consument bij aankoop mocht verwachten. De consument heeft deze matten zelf ingezet en de pruik tevens geverfd of door een derde laten verven. Deze bewerking komt dan ook voor rekening en risico van de consument. De commissie beoordeelt dat de klacht ongegrond zal worden verklaard. De consument zal dan ook het restant van de koopprijs, zijnde € 248,–, aan de ondernemer moeten betalen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de kwaliteit van een door de ondernemer aan de consument geleverde pruik.

De consument heeft een bedrag van € 248,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 24 oktober 2021 kocht ik een merkloze pruik bij de ondernemer voor € 750,–. Helaas voldoet de pruik niet aan de verwachtingen.

De pruik is niet goed omdat deze van zeer slechte kwaliteit is. De pruik valt uit er komt heel veel haar vanaf, het haar raakt snel in de knoop en is erg stug voor een pruik van echt haar. Na aanschaf kon ik terugkomen en werd er een frontal door de ondernemer zelf aan de pruik bewerkt. Omdat de pruik ook nog te klein is prikt het frontal in mijn voorhoofd en krijg ik last van irritaties. Ik heb de pruik normaal gebruikt en heb de pruik gewassen en geverfd. Tijdens het wassen en kammen kwam er heel veel haar vanaf. Ik vind dat deze problemen niet hadden mogen ontstaan bij een pruik die vanwege medische redenen wordt aangeschaft en gedeeltelijk door mijn ziektekostenverzekering vergoed wordt.

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Dit betekent dat de pruik de eigenschappen moet hebben die ik ervan mocht verwachten volgens de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Tijdens de aankoop van de pruik heeft de ondernemer op verzoek van de consument het randje aan de voorkant van de pruik op maat geknipt en de pruik gewassen en gedroogd in het bijzijn van de consument.

Er viel geen haartje uit en het waswater was helder. Geen klitjes in het haar ondanks de lange lengte.

De consument is tevreden naar huis gegaan.

Omdat het frontje prikte heeft de ondernemer een zacht stukje tule aangebracht.

Op 17 november 2021 belde de consument op en gaf te kennen dat de de pruik bij het wassen zwart afgaf, uitviel en haar kapster de pruik had moeten knippen. Zij wenste een andere pruik.

De ondernemer is van mening een goede pruik geleverd te hebben. Zoals ook in haar winkel staat aangegeven kunnen pruiken na uitgebreid wassen en gebruik niet geruild worden.

De consument moet de ondernemer nog € 248,– betalen. Zij verzoekt de commissie te bepalen dat de consument dit alsnog betaalt.

De ondernemer heeft de pruik van de consument per post retour ontvangen. De haren bleken gehalveerd, het netwerk aan de binnenkant is beschadigd. Deze schade is niet ontstaan door een fabrieksfout, maar door mishandeling van de pruik. Aan de binnenkant is duidelijk de schade te zien ontstaan door het innaaien en weer verwijderen van wave haar.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren en betaling door de consument van de nog openstaande € 248,–.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De maatvoering van het haarwerk is goed. Op locatie heb ik maten genomen van het hoofd van de klant en het haarwerk. Deze maten komen overeen met elkaar.

De haren op het haarwerk zijn van goede kwaliteit in verhouding tot de prijs. Deze haren dienen voorzichtig behandeld te worden omdat het hier 100% human hair betreft. Human hair kan eerder gaan knopen dan bijvoorbeeld Rey hair (tevens human hair maar dan op kop en staart gesorteerd in dezelfde richting zoals het ook op het hoofd groeit).
Er is door de deskundige haaruitval geconstateerd tijdens het borstelen van het haarwerk. Over het algemeen vallen er altijd wat haren uit in de eerste weken van het dragen van het haarwerk. Echter kan de deskundige niet met zekerheid vaststellen of dit komt door de kwaliteit of dat het komt doordat de klant er zelf matten met haar ingenaaid heeft, om het voller te laten lijken of doordat zij deze matten weer verwijderd heeft. Er kan namelijk haaruitval ontstaan als de matten met haar er uit worden gehaald. Haarwerken zijn niet geschikt om te verzwaren met haarmatten of extensions.

De rand van voren bleek reeds te zijn hersteld.

Beoordeling van het geschil
De consument stelt zich op het standpunt dat de ondernemer een ondeugdelijke pruik heeft geleverd.

De vraag die de commissie dan ook zal moeten beantwoorden is of de door de ondernemer geleverde pruik voldoet aan de hetgeen de consument mocht verwachten.

Daartoe overweegt de commissie het volgende.

Als niet door de consument bestreden stelt de commissie als eerste vast dat de ondernemer door het aanbrengen van een tule aan de voorkant de klacht van de consument over de pruik op dit punt heeft hersteld.

De commissie stelt op grond van de bevindingen van de deskundige voorts vast dat het maatwerk van de pruik goed is en de haren van een goede kwaliteit zijn in verhouding tot de prijs en op dit punt de pruik dus voldoet aan hetgeen de consument bij aankoop mocht verwachten.

Wat betreft de door de consument gestelde haaruitval kan de deskundige, niet vaststellen of dit ligt aan de kwaliteit van de pruik of is veroorzaakt door het inzetten van matten met haar. Daarbij geeft de deskundige wel aan dat haarwerken niet geschikt zijn te verzwaren met matten met haar.

De consument heeft deze matten zelf ingezet en de pruik tevens geverfd of door een derde laten verven. Deze bewerking komt dan ook voor rekening en risico van de consument.

Door deze bewerking kan de commissie bij de beantwoording van de klacht niet meer vaststellen of de ondernemer een pruik heeft geleverd die niet voldeed aan hetgeen de consument daarvan mocht verwachten. Herstel van de pruik of vervanging door de ondernemer is dan ook niet meer aan de orde.

Dit leidt ertoe dat de klacht ongegrond zal worden verklaard. De consument zal dan ook het restant van de koopprijs, zijnde € 248,–, aan de ondernemer moeten betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.
Bepaalt dat de de consument het restant van de koopprijs, zijnde € 248,–, aan de ondernemer moet betalen. Dit door de consument bij de commissie in depot gestorte bedrag dient dan ook te worden uitgekeerd aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer J.W.F. Oortwijn, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 1 juli 2022.