Lakschade door vogelpoep. Voor risico consument dat hierdoor schade is ontstaan, nu hij niet direct de uitwerpselen van de lak heeft verwijderd.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Zorgvuldigheid consument    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE98-0042

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daar­bij ver­plicht tot levering van een nieuwe auto tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 53.000,–, exclusief inruil van een andere auto. De levering is geschied op of om­streeks 25 april 1997.
 
De consument heeft in augustus 1997 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
De klacht betreft lakoneffenheden op diverse plaatsen op mijn auto die volgens mij komen door gebreken in de lak en/of in het plaatwerk. De achterzijde van de auto is destijds door de ondernemer opnieuw overgespoten. Dit is evenwel slecht gedaan. Nu heb ik weer twee lakoneffenheden ontdekt. Zeker na het eerste geval durf ik te stellen dat er geen vogelpoep op mijn dak heeft gelegen.
 
De consument verlangt het geheel overspuiten van de auto door de ondernemer met garantie.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
De oorzaak komt van buitenaf. Volvo Nederland heeft zulks vastgesteld en daarbij geconcludeerd dat het laksysteem in orde is en niet gevoeliger is dan normaal. De oorzaak van de lakbeschadigingen zijn invloeden van buitenaf. Deze invloeden zijn vogeluitwerpselen en kunnen bij de juiste samenstelling en omstandigheden grote schade aanrichten aan het laksysteem. Advies: terugschuren tot op een gezonde laag en voorzien van een totaal nieuw laksysteem. De auto regelmatig wassen en in de was zetten en inspecteren op beschadigingen.
 
vervolgvel bindend advies AUT-980042/2
 
Deskundigenrapport

De door de Commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastge­steld:
De auto is gespoten met een watergedragen lak. Deze lak is veel kwetsbaarder dan ‘normale’ lak. Volvo heeft in haar instructieboekje onder meer opgenomen:” Verwijder vogelpoep altijd zo snel mogelijk van de lak.
Dit bevat namelijk stoffen die de lak snel aantasten en doen verkleuren. Etc.” Op deze auto is dit inderdaad gebeurd. Op een aantal plekken waaronder de achterklep aan de bovenzijde, op de rechterachterzijde van het dak en enkele plaatsen op de motorkap zijn beschadigingen aanwezig, weliswaar niet extreem, maar wel aanwezig.
Er is een licht glansverschil aanwezig omdat de reparatielak geen watergedragen lak is. Dit verschil is onvermijdelijk indien men twee systemen gebruikt. Kosten van spuiten van motorkap, dak en achterklep:
f 1.856,50, inclusief BTW. Andere oplossing: auto in de was zetten met bv. Waxoil; kosten f 250,–,
inclusief BTW.
 
Beoordeling van het geschil

De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De Commissie gaat op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht uit van de volgende, als gesteld en niet of onvoldoende weersproken en door de Commissie in deze procedure relevant geacht, tussen partijen vaststaande feiten.
De consument heeft een nieuwe auto Volvo V40 bij de ondernemer gekocht. Na omstreeks vier maanden zijn er klachten ontstaan met betrekking tot de lak. De ondernemer heeft naar aanleiding van deze klachten een deel van de carrosserie overgespoten met ‘traditionele’ lak als gevolg waarvan een licht glansverschil is opgetreden. Hierna zijn opnieuw enkele lakbeschadigingen opgetreden. Deze beschadigingen zijn veroorzaakt door vogeluitwerpselen. Volvo Nederland heeft in haar instructieboekje, pagina 9.6, ondermeer vermeld:
“Verwijder vogelvuil altijd zo snel mogelijk van de lak! Dit bevat namelijk stoffen die de lak heel snel aantasten en doen verkleuren. De verkleuring kan niet weggepoetst worden”
De hamvraag in deze is of de ondernemer een auto aan de consument heeft geleverd die niet die eigenschappen bezit omtrent de aanwezigheid waarvan de consument niet behoefde te twijfelen (artikel 7:17 BW). Hiertoe overweegt de Commissie het volgende.
De hedentendage door de autofabrikanten gehanteerde autolakken zijn op waterbasis samengesteld. Deze lakken zijn niet tegen zuren bestand. Deze zuren kunnen onder meer in vogeluitwerpselen worden aangetroffen.
Nu het instructieboekje van Volvo, dat evenzo in het bezit is gesteld van de consument, vermeldt dat vogelvuil altijd zo snel moet worden verwijderd en de consument heeft verklaard zijn auto éénmaal per week te wassen, heeft de consument het voor lief genomen dat in vogeluitwerpselen aanwezige zuren de lak van zijn auto hebben beschadigd. Nu niet is gebleken of is komen vast te staan dat de beschadigingen, die eerst na ongeveer vier maanden aan het licht zijn gekomen, anders dan door vogeluitwerpselen zijn veroorzaakt en evenmin van bijzondere omstandigheden is gebleken, is de Commissie van oordeel, dat de klacht ongegrond is.    
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 1 juli 1998.