Leginstructie ontbreekt bij levering, waardoor schade is ontstaan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 137059/145091

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft bij de ondernemer keramische terrastegels aangeschaft. Deze tegels heeft zij door derden laten leggen. Bij de tegels zat geen leginstructie. De consument heeft ook zelf niet om een leginstructie gevraagd. De ondernemer dient beschadigde tegels te vervangen. Ook krijgt de consument een vergoeding, omdat door het ontbreken van een leginstructie de door derden uitgevoerde werkzaamheden mislukt zijn.

De uitspraak

Standpunt van de consument
Wij hebben keramische terrastegels voor buiten aangeschaft. Deze zijn door meerdere partijen tevergeefs gelegd, want de tegels komen elke keer weer los te liggen. De laatste partij die het geprobeerd heeft, heeft meerdere manieren gehanteerd en vervolgens uiteengezet waarom zij denken dat deze tegels niet geschikt zijn voor buiten. We hebben dat middels een klacht aangekaart bij [ondernemer]; zij zijn langs geweest en hebben na navraag bij de leverancier ons gemeld dat het niet aan de tegels ligt en het dossier gesloten. Op dit moment is er dus geen passende oplossing en hebben wij tegels die stuk zijn gegaan en die niet meer zomaar losgehaald kunnen worden uit de tuin/te hergebruiken zijn. Het is de vraag of deze tegels geschikt zijn voor een buiten terras.

Standpunt van de ondernemer
Naar aanleiding van de klacht van de consument hebben mijn collega’s in de vestiging bij zowel de leverancier als bij de producent van de tegels navraag gedaan. Beide antwoorden stellen dat de tegels wel degelijk geschikt zijn om als terrastegel gelegd te worden en heb ik toegevoegd aan dit dossier. Daarnaast heb ik ook de leginstructie van de leverancier toegevoegd.
De tegels zijn geschikt om op buiten zand te plaatsen, waarbij de laag van 50mm zand het absolute minimum is, maar de tegels mogen dan niet direct tegen elkaar aan geplaatst worden.
Op de foto’s van de klant is te zien dat de tegels wel strak tegen elkaar zijn gelegd.
De klant heeft bij aankoop, maar ook nadat in 2e of 3e instantie nadat er problemen optraden geen contact gezocht met [ONDERNEMER]. Uiteraard hadden we klant graag bijgestaan met legadvies. Pas nadat de tegels voor een 3e keer verkeerd zijn gelegd en daardoor beschadigd waren, heeft de klant zich gemeld. Dat is ontzetten vervelend, maar niet iets waar [ONDERNEMER] verantwoordelijk voor kan worden gehouden.
Rapport van de deskundige

De bevindingen van de deskundige zijn neergelegd in het rapport waarvan de inhoud – voorzover thans van belang – als volgt luidt.
De keramische tegels liggen in een zandbed dit zandbed is instabiel met gevolg dat deze tegels gaan werken en bij belasting gaat scheuren, het gaat om 140 tegels met een maat voering van 60x60cm.
De familie [naam] heeft diverse malen volgen hun zeggen naar leg instructie gevraagd waarop ze in een te laat stadium een Poolse handleiding kregen dit is in de beleving van de deskundige raar.
De familie [naam] had bij aanschaf de juiste leg instructie moeten krijgen in het Nederlands.
Door te verwijzen naar een website van [tuincentrum] is natuurlijk mooi, maar niet meer in dat stadium.
De website van [ondernemer] had uitkomst moeten brengen.
De website benoemd als ondergrond zand en dat is hier ook gebruikt.
Deze tegels zijn ongeschikt voor een zandbed.

Overwegingen van de commissie
De commissie onderschrijft in grote lijnen het rapport van de deskundige. Uit de stukken blijkt dat de geleverde tegels op zichzelf geschikt zijn voor het leggen van een buiten terras. De problemen zitten in de wijze waarop de tegels gelegd behoren te worden. Naar het oordeel van de commissie had het in de eerste plaats op de weg van de ondernemer gelegen om bij levering van de tegels aan de consument tevens een leginstructie in de Nederlandse taal ter beschikking te stellen dan wel te verwijzen naar zo’n leginstructie op de website. Anderzijds hadden ook de leggers hun werkzaamheden niet moeten beginnen alvorens te beschikken over zo’n leginstructie. Onder de gegeven omstandigheden kunnen de tegels herlegd worden. Wel is de ondernemer naar het oordeel van de commissie gehouden eventuele kapotte of gescheurde tegels kosteloos te vervangen. Daarnaast ziet de commissie aanleiding aan de consument een vergoeding toe te kennen, die zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 1000,– te betalen. Betaling dient plaats te vinden binnen vier weken na datum verzending van dit advies.
Voorts draagt de ondernemer er zorg voor dat eventuele kapotte of gescheurde tegels binnen vier weken na datum verzending bindend advies worden vervangen zonder de consument daarvoor kosten in rekening te brengen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. E.J. Schipper, mr. B.W. Weilers, leden, op 20 april 2022.