Luchtvaartmaatschappij schrapt geboekte vlucht definitief. Boekingskantoor niet verantwoordelijk.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56030

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2011 via het boekingskantoor totstandgekomen overeenkomst betreffende een vliegreis voor drie personen naar Thessaloniki in Griekenland met vertrek op 29 april 2011 en terugkeer op 6 mei 2011 voor de som van € 617,67.   Klager heeft op 14 maart 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan het boekingskantoor.   Nadat we op 15 februari 2011 de vliegreis hadden geboekt, kregen we bijna een maand later – op 14 maart – bericht dat de vlucht was geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij niet meer vloog op Thessaloniki. Er werd geen alternatief aangeboden en we moesten een andere vlucht boeken die 70% duurder was, namelijk € 392,29. Het boekingskantoor had meer in het werk moeten stellen om ons tegen een acceptabel tarief naar Thessaloniki te vervoeren, want er was een overeenkomst gesloten die de reisorganisator niet nakwam. Ook vind ik dat ik aan de telefoon niet netjes ben behandeld.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.200,–.   Standpunt van het boekingskantoor   Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Er is geen overeenkomst met ons gesloten zoals klager stelt: wij bemiddelen slechts. Dat blijkt ook uit art. 1.1 van onze Algemene voorwaarden. Luchtvaartmaatschappijen hebben het recht hun vliegschema aan te passen. Dat volgt ook uit artikel 4 van de Algemene voorwaarden waarmee klager accoord is gegaan. In casu was het enige alternatief een kosteloze annulering nu de luchtvaartmaatschappij niet langer naar Thessaloniki zou vliegen. Volgens Europese regelgeving kan een luchtvaartmaatschappij het vluchtschema aanpassen tot twee weken voor vertrek.   Het boekingskantoor heeft d.d. 16 maart 2011 een vergoeding aangeboden van € 617,67 en heeft dat bedrag inmiddels aan klager uitbetaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Terecht stelt klager dat er tussen haar en het boekingskantoor een overeenkomst is gesloten, maar anders dan klager meent is er (slechts) sprake van een bemiddelingsovereenkomst tussen het boekingskantoor en klager, welke overeenkomst is nagekomen doordat er een vervoersovereenkomst tot stand kwam tussen klager en [naam vliegtuigmaatschappij]. Toen laatstgenoemde besloot niet langer naar Thessaloniki te vliegen kon die (vervoers)overeenkomst niet nagekomen worden. In dit geval betekende dit dat de aan [de vliegtuigmaatschappij] betaalde reissom diende te worden gerestitueerd. Klager kan aan de bemiddelingsovereenkomst niet het recht ontlenen dat het boekingskantoor klager tegen een acceptabel tarief naar Thessaloniki zou laten vervoeren.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is het boekingskantoor aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 17 juni 2011.