Makelaar heeft juiste meterstanden doorgegeven aan de energieleverancier.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0037

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze de meterstanden bij overdracht van de woning aan de koper, onjuist heeft doorgegeven aan [naam energieleverancier].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft onjuiste meterstanden doorgegeven aan [naam energieleverancier]. [naam energieleverancier] blijft mij achtervolgen met dreigementen, aldus de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verwijt is niet terecht. Aan [naam energieleverancier] zijn de juiste meterstanden doorgegeven. Wel is aan de consument later een brief gezonden waarin mededeling is gedaan van de aan [naam energieleverancier] doorgegeven meterstanden. In die brief zijn de standen fout vermeld. Aan [naam energieleverancier] echter zijn de standen correct doorgegeven.   Beoordeling van het geschil   Door de ondernemer zijn stukken overgelegd waaruit op overtuigende wijze het gelijk van de ondernemer wordt aangetoond. Aan [naam energieleverancier] is blijkens een kopie van het verhuisformulier doorgegeven: Electriciteit:  1961 Gas:           26931 Water:           298   Aan de consument is nadien in een brief van 23 augustus 2006 door de ondernemer abusievelijk doorgegeven:   Electriciteit: 26931 Gas:             1961 Water:           198   Omstandig en bij herhaling is aan de consument, ook in het schriftelijke deel van de procedure voor de commissie de vergissing uiteengezet. Uit correspondentie van [naam energieleverancier] blijkt ook dat de juiste standen zijn gehanteerd door [naam energieleverancier] bij de afrekening. De door de consument gestuurde stukken waaruit blijkt dat [naam energieleverancier] een vordering op hem pretendeert zien klaarblijkelijk op andere schulden dan uit hoofde van de afrekening bij verhuizing. De klacht is daarom ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 7 maart 2007.