Minderprijs: korting voor consument: relatering aan aanschafprijs en economische levensduur product.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42702

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 november 2003 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren van [een vrieskast], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 245,–. De levering vond plaats op 25 november 2003.   De consument heeft op 19 maart 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Begin maart 2010 stopte de vrieskast met werken, er is wel stroom, maar de motor doet het niet (meer). De ondernemer is slechts bereid een monteur langs te laten komen als ik eerst € 106,– betaal voor het servicebezoek. Daar ben ik het niet mee eens. De economische levensduur van de vrieskast bedraagt acht jaar en thans is er pas ruim zes jaar verstreken. Ik vind de service van de ondernemer slecht, terwijl de ondernemer adverteert met de slogan “ beste service, laagste prijs”. Het product is ondeugdelijk gebleken en ik stel voor dat mij een vervangende diepvrieskast wordt geleverd met korting. Verder is het zo dat de ondernemer aangeeft dat bij aankoop van een product er een achtjarige fabrieksonderdelengarantie zal worden toegekend tegen bijbetaling, doch dat aanbod is mij bij aankoop nooit gedaan.   De consument verlangt de levering van een vervangende diepvrieskast [van een ander merk] van € 199,– tegen betaling door de consument van een bedrag van €  00,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in een zeer laat stadium (bij brief van 23 november 2010) zijn schriftelijk verweer alsnog ingediend en daarbij medegedeeld niet in staat te zijn (wegens ziekte) op de zitting (van 26 november 2010) te verschijnen. De consument heeft zich op 16 maart 2010 telefonisch bij de klantenservice gemeld met een storing aan haar vrieskast die op dat moment 6,25 jaar oud is. De fabrikant wil vervolgens een afspraak maken voor een monteursbezoek, evenwel weigert de consument dat omdat zij niet voor een servicebezoek wil betalen. Mede gelet de leeftijd van het apparaat kan de consument zich niet beroepen op een wettelijke garantie en de zogenaamde non-conformiteit. De vrieskast heeft zonder problemen 6,25 jaar gefunctioneerd. Vanwege ons credo “beste service, laagste prijs” hebben wij de consument een aanbod gedaan voor een nieuwe vrieskast waarbij de consument slechts een deel van de kosten hoefde te betalen. In het geval van een aankoop van [een andere vrieskast] met een verkoopprijs van € 199,– (economische levensduur van 96 maanden/leeftijd vrieskast 75 maanden) zou de consument € 155,47 moeten bijbetalen voor het nieuwe apparaat. De ondernemer is van mening dat dit voorstel meer dan redelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In principe is het zo dat de consument wel degelijk kan stellen dat sprake is van non-conformiteit, indien en voor zover de vrieskast het binnen de economische levensduur heeft begeven. Wel is het zo dat de consument die non-conformiteit (de ondeugdelijkheid van het apparaat) dient aan te tonen. Wat er al zij van die non-conformiteit, duidelijk is dat het apparaat het niet meer doet en dat beide partijen de oplossing van het geschil zien in vervanging (met bijbetaling) van de diepvrieskast. Partijen verschillen echter van mening over het bij te betalen bedrag in relatie tot de economische levensduur. Uitgaande van een economische levensduur voor de diepvrieskast van acht jaar, zoals door de consument is gesteld en niet door de ondernemer is bestreden, betekent dit dat de consument bij aankoop van een nieuw (vervangend) apparaat bij de ondernemer een korting toekomt van € 60,–, gelet op het feit dat zij de diepvrieskast voor € 245,– heeft gekocht en daar ruim zes jaar gebruik van heeft kunnen maken. Dit houdt in dat de consument voor de door haar gewenste (en door de ondernemer aangeboden) vervangende Zanussi diepvrieskast een bedrag van € 140,– dient bij te betalen (waarbij de consument een korting toekomt van € 60,– op de aanschafprijs van € 199,–). De ondernemer knoopt ter zake het door hem berekende bedrag ten onrechte aan bij de aankoopprijs van het nieuwe vervangende apparaat van € 199,–, het bedrag dient volgens de commissie te worden gerelateerd aan de aanschafprijs en economische levensduur van het door de consument aangeschafte (en klaarblijkelijk thans defecte) diepvrieskast. De commissie acht de klacht gegrond omdat de ondernemer ter zake de gebruiksvergoeding en daarop gebaseerde korting voor een nieuw vervangend apparaat aanknoopt bij de nieuwwaarde van dat product en dat niet heeft gebaseerd op de aanschafprijs en economische levensduur van het oude defecte apparaat.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verschaft de consument een korting van € 60,– op een door haar bij de ondernemer te bestellen nieuwe diepvrieskast en indien en voor zover dat niet tot de mogelijkheden behoort, zal de ondernemer aan de consument een bedrag van € 60,– terugbetalen waarbij het defecte apparaat eigendom wordt van de ondernemer en waarbij de overeenkomst van 24 november 2003 als ontbonden wordt beschouwd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit op 26 november 2010.