Missen van trein aansluiting voor risico van consument; geen vergoeding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57634

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de ontbrekende aansluiting van de trein Roosendaal-Goes op de trein Nijmegen-Roosendaal, als gevolg waarvan de consument de laatste trein naar Goes miste en was aangewezen op een overnachting in Roosendaal, alsmede de weigering van de ondernemer om de hotelkosten cum annexis te betalen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij ten behoeve van een treinreis van Goes naar Nijmegen op 17 september 2010 een retourkaartje had aangeschaft. De terugreis van Nijmegen naar Goes eindigde in Roosendaal omdat de aansluitende trein naar Goes van 23.46 uur reeds vertrokken was. Het aanwezige [trein-personeel] zei dat die trein had moeten wachten.   Als gevolg daarvan was de consument genoodzaakt te overnachten in Roosendaal. Alle bussen waren reeds vertrokken. Taxivervoer ad € 150,– was geen alternatief.   De consument wil dat de ondernemer zijn hotelkosten ad € 71,– vergoedt, alsmede de kosten van postzegels, enveloppen, aangetekende verzending, juridische bijstand, kopieën en kantoorartikelen ten bedrage van € 151,11.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren en verwijst daartoe naar haar Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 13.4 waarin de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade die het gevolg is van het missen van een aansluiting, is uitgesloten. De restitutieregeling is hier niet van toepassing. Hierbij is tevens van belang dat uit de mededelingen van de consument niet helder is geworden hoe laat hij de trein uit Nijmegen heeft genomen. De consument had volgens de dienstregeling om 22.18 uur uit Nijmegen moeten vertrekken om de laatste trein van Roosendaal naar Goes te kunnen nemen. Er is zijdens [het onderhoudsbedrijf] geen melding van enige vertraging op de route Nijmegen-Roosendaal.   De ondernemer is wel bereid het klachtengeld voor zijn rekening te nemen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument reisde met de trein van Nijmegen naar Goes met een overstap in Roosendaal. Volgens de onweersproken gebleven mededeling van de ondernemer had de consument volgens de dienstregeling de trein uit Nijmegen moeten nemen die vertrok om 22.18 uur om de aansluiting op de laatste trein van Roosendaal naar Goes te hebben. Aannemelijk is geworden dat de consument een trein heeft genomen die later vertrok uit Nijmegen, als gevolg waarvan de consument zijn aansluiting miste. Dit komt naar het oordeel van de commissie voor risico van de consument. Daarbij is van belang dat de consument noch in zijn klachtschrift noch ter zitting kon aangeven op welk tijdstip en met welke trein hij uit Nijmegen was vertrokken. Hoe vervelend de ontstane situatie voor de consument ook was, dit kan ook overigens niet leiden tot een schadevergoeding. Immers, de op artikel 8:108 BW gebaseerde bepalingen van artikel 13 lid 3 van [de algemene voorwaarden] sluiten aansprakelijkheid voor gevolgschade uit. De klacht zal om die reden ongegrond worden verklaard.   Beslissing   Verklaart de klacht ongegrond.   Verstaat dat de ondernemer aan de consument het klachtengeld ad € 25,– vergoedt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 23 september 2011.