Mobiel bellen via een telefoonkaart vanuit het buitenland

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel bellen    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40676

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een klacht over tarieven voor bellen vanuit het buitenland. De consument heeft op 29 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt dat zij ondanks het gebruik van [een internationale] telefoonkaart voor telefoonverkeer met Nederland vanuit [het buitenland] ten onrechte een hoog tarief heeft betaald. Er is steeds een bepaald nummer te zien op de lijst van gebelde nummers waaraan een hoog tarief is gekoppeld.   Zij verlangt een creditering van eventueel teveel betaalde kosten.   Standpunt van de ondernemer   De telefoonkaart die de consument in [het buitenland] heeft aangeschaft en gebruikt geeft geen kosteloze belmogelijkheden met het buitenland. In het kader van het gebruik van de kaart wordt een bepaald toegangsnummer gebeld, dit nummer komt op de lijst van gebelde nummers dan ook steeds voor, met het normale tarief.   De ondernemer acht zich niet verantwoordelijk voor het gebruik van buitenlandse telefoonkaarten, kortingskaarten en dergelijke. De ondernemer meent dat de consument zich ook onvoldoende heeft ge├»nformeerd over de precieze werking van de aangeschafte kaart. De in rekening gebrachte kosten zijn conform de overeenkomst tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot buitenlands telefoonverkeer.   Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is. Immers, de consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gebruikte telefoonkaart op enige wijze is gerelateerd aan de overeenkomst die ondernemer en consument hebben. De kaart is bij een buitenlandse onderneming aangeschaft en de werking ervan zal dan ook tussen die onderneming en de consument (moeten) zijn besproken.   De kosten voor het bellen vanuit [het buitenland], onder andere met Nederland en met het toegangsnummer zoals door consument aangegeven, zijn kennelijk conform de overeenkomst tussen partijen in rekening gebracht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 14 oktober 2010.