Moment van inchecken bepaalt tarief bij Dal Voordeelabonnement

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 23252/29838

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument checkt altijd ruim voor 9:00 uur in om zijn trein van 9:02 uur te halen, waardoor zijn korting van 40% vervalt. Het is voor hem niet mogelijk eerder in te checken omdat hij ook nog naar het juiste perron moet komen en vanwege zijn leeftijd is hij niet meer zo snel. Hij stelt ook dat niet de inchecktijd, maar de reistijd relevant is bij een Dal Voordeelabonnement. De ondernemer stelt dat de consument duidelijk geïnformeerd is wanneer hij korting krijgt met zijn abonnement. Het moment van inchecken bepaalt het tarief. Het is niet werkbaar om aan de hand van een analyse van reisgegevens vast te stellen welke korting de reizigers krijgen. Het is mogelijk om vanaf 8.55 uur in te checken tegen het daltarief. Als de consument wacht tot 8:55 uur met inchecken ontvangt hij wel 40% korting en heeft hij volgens de ondernemer voldoende tijd om de trein van 9:02 uur te halen. De commissie steunt de ondernemer in zijn standpunt. Een tijdsbestek van 7 minuten is voldoende om de trein te kunnen halen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een dal voordeelabonnement.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer maakt reclame voor korting op een z.g. Dal Voordeel abonnement. De tijd na de ochtendspits van 9:00 uur is de start voor een korting van 40%. Mijn trein uit Almere Centrum vertrekt om 9:02 uur, maar ik check in voor 9 uur en daarmee vervalt volgens hen de korting, terwijl men kan zien dat ik altijd de Intercity naar Amsterdam Centraal neem!

Opvallend is dat dit één keer wel is geregistreerd terwijl ik altijd eerder incheck. Volgens mij is de inchecktijd niet relevant, want men spreekt over reistijd (!) en die is na het spitsuur. M.a.w. hun antwoord is niet juist.
Ik kan vanwege mijn ventraal hernia (buikwandbreuk verplicht mij een steunband te dragen) niet hard de trappen op rennen om binnen één tot twee minuten een trein te halen.
Als 71-jarige ben ik ook niet meer de snelste. Andere invalide mensen zullen het ook niet halen als zij b.v. met de lift naar het perron moeten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is vooraf duidelijk geïnformeerd door [naam van de ondernemer] over op welke tijden hij korting krijgt met zijn [abonnement van de ondernemer] en hoe dit wordt bepaald. Daarover kan derhalve geen twijfel bestaan. Het moment van inchecken bepaalt het tarief. Als er tijdens de spitsuren wordt ingecheckt, wordt het volle tarief gerekend. De consument stelt voor dat [naam van de ondernemer] niet het moment van inchecken hanteert voor het bepalen van het recht op korting, maar de “reistijd” aan de hand van de vertrektijd van de trein. [naam van de ondernemer] zou volgens de consument dan aan de hand van een analyse van zijn reisgegevens kunnen vaststellen of hij wel of geen korting krijgt. Deze werkwijze is niet in overeenstemming met de [Productvoorwaarden abonnement ondernemer] en is bovendien ook niet werkbaar. Dit zou namelijk o.a. betekenen dat [naam van de ondernemer] van al haar honderdduizenden abonnementhouders dagelijks alle reisgegevens zou moeten bekijken om achteraf de korting vast te stellen.

Gelet op de administratieve lasten en bijkomende kosten kan dit in redelijkheid niet van [naam van de ondernemer] worden gevergd. Daarbij komt dat de door de consument voorgestelde werkwijze praktisch niet mogelijk is, omdat [naam van de ondernemer] niet met volledige zekerheid kan vaststellen welke trein een reiziger heeft gepakt. De klant moet zijn reis namelijk binnen dertig minuten na het inchecken starten. Daarnaast is het bekijken van individuele reisgegevens van klanten niet zomaar toegestaan, daarvoor moet [naam van de ondernemer] een gerechtvaardigde grondslag hebben. Voor de volledigheid merkt [naam van de ondernemer] nog het volgende op. Zoals gezegd starten de daluren op doordeweekse dagen om 9.00 uur (en om 18.30 uur). Technisch gezien is het echter sinds de invoering van de OV-chipkaart mogelijk om vanaf 8.55 uur (en 18.25 uur) in te checken tegen het daltarief. [naam van de ondernemer] hanteert dus altijd 5 minuten marge aan de grenzen van de tariefperiodes, altijd in het voordeel van de klant. Nu bij de consument het volle tarief in rekening wordt gebracht, kan het niet anders dan dat hij al voor 8.55 uur incheckt. Als hij, net als vele andere reizigers ook doen, wacht tot 8.55 uur met inchecken ontvangt hij wel 40% korting op zijn reis. Hij heeft dan ook nog voldoende tijd om de trein van 09.02 uur naar station Amsterdam Centraal te pakken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie moet ook voor de consument een tijdsbestek van in totaal 7 minuten voldoende zijn om de trein te kunnen halen. Voor het geval die tijdspanne toch te kort is, ontkomt de consument niet aan betaling van het volle tarief of het kiezen van een andere vertrektijd. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, de heer mr. P. Rijpstra, leden, op 9 september 2020.