Mooie villa aan de buitenkant, in slechte staat aan de binnenkant.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51891

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vijf personen naar Portugal, met verblijf in een villa in Albufeira op basis van logies en het gebruik van een huurauto, van 26 juli tot en met 6 augustus 2010, voor de som van € 5.243,–.

Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De villa heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Het huis zag er aan de buitenkant mooi uit, had een mooie tuin en een mooi zwembad, maar de inboedel was zeer oud. De keuken en de badkamers waren in zeer slechte staat. Het was dus zeker geen luxe villa. Er hing een muffe geur/stank. De bedden waren te klein, de matrassen waren versleten, het beddengoed was smerig. Er is twee nachten geslapen op ligbedden van het zwembad. De badkamers konden niet op slot, de kitranden tussen het bad en de tegels waren heel smerig, een rioollucht kwam vrij bij het openen van de kraan. In de keuken was de afzuigkap ranzig vies en de gaskookplaat en gaspitten waren smerig en verroest. Klager heeft een teleurstellende vakantie gehad waarvoor veel geld is betaald.   Ter zitting heeft klager nog verklaard dat tijdens het verblijf inderdaad aan een deel van de klachten is gewerkt. Dit betekent niet dat alle klachten zijn verholpen. De nieuwe matrassen waren van goedkope kwaliteit en erg hard, de keuken en de badkamer bleven oud en gebrekkig, de muffe lucht was pas tegen het eind van de vakantie weggetrokken, de hele vakantie konden de kasten niet worden gebruikt.   Klager heeft niet ingestemd met het aanbod van de reisorganisator, maar verlangt restitutie van de helft van de betaalde reissom, te weten € 2.621,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager arriveerde maandagavond laat in Portugal en was naar eigen zeggen om 03.00 uur s nachts in de accommodatie. Op de dinsdag na aankomst heeft klager contact gezocht met de hostess en aansluitend met de accommodatieverschaffer. Nog diezelfde dag is door de accommodatieverschaffer actie ondernomen. Hoewel de accommodatieverschaffer nadrukkelijk aangeeft dat de villa voor aankomst grondig was gereinigd en dat alle bedden waren voorzien van schoon beddengoed, heeft er nogmaals een schoonmaak plaatsgevonden en zijn de bedden voorzien van ander beddengoed. De kasten zijn voorzien van luchtverfrissers. De muffe lucht in de accommodatie, veroorzaakt door het feit dat er langere tijd geen gasten hadden verbleven, is verholpen door te luchten. Op woensdag heeft de accommodatieverschaffer, ondanks het feit dat hij aangeeft dat er niets mis was met de aanwezige bedden en matrassen, gezorgd voor andere bedden en nieuwe matrassen. De hostess heeft laten weten dat de badkamer beneden prima geschikt is om te douchen. Zij stelt echter ook dat de keuken, ondanks de goede schoonmaakbeurt, enige gebreken vertoonde. Hiervoor is enige compensatie op zijn plaats. Voor het overige zijn gepaste maatregelen genomen. Feit is dat klager ongemak heeft gehad en tijd heeft verloren doordat niet alles tiptop in orde was. Daarvoor is een vergoeding van € 880,– aangeboden. De door klager verlangde vergoeding staat geenszins in verhouding tot het ondervonden ongemak.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager op een aantal belangrijke onderdelen (sanitair, keuken, bedden, vieze lucht) in de villa, minder aantrof hij mocht verwachten. De reisorganisator valt te verwijten dat de villa bij het in verhuur nemen, of uiterlijk vóór de aankomst van klager en zijn gezin, niet beter is geïnspecteerd. Echter, nadat klager zijn klachten had gemeld, is wel voortvarend actie ondernomen door de accommodatieverschaffer. De bemoeienis van een hostess had dit niet kunnen verbeteren. Dit neemt niet weg dat klager ongerief heeft ondervonden, zowel bij aankomst, als tijdens de eerste dagen toen nog werd schoongemaakt en de bedden nog niet waren vervangen, en ook tijdens de rest van de vakantie als gevolg van de klachten die niet, of niet direct afdoende, konden worden verholpen. De commissie stelt vast dat de reisorganisator in verschillende instanties een vergoeding heeft aangeboden tot een bedrag van uiteindelijk € 840,– op 13 december 2010. De reisorganisator vermeldt in het verweer een bedrag van € 880,–. Gelet op het voorgaande acht de commissie het terecht dat de reisorganisator is overgegaan tot het aanbieden van een vergoeding, echter dit aanbod was zowel te karig, in verhouding tot het ondervonden ongerief, als te laat, dat wil zeggen nadat klager het geschil aan de commissie had voorgelegd. De commissie stelt de vergoeding in redelijkheid en billijkheid vast op het hierna vermelde bedrag. Voor een hogere vergoeding ziet de commissie geen grond.   De klacht is gegrond en derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 1.250,–. Eerder aangeboden en/of uitgekeerde bedragen zijn hierin begrepen. Betaling, indien en voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het bepaalde in het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 april 2011.