Naar het oordeel van de commissie zijn de stellingen van de consument betreffende de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling onvoldoende komen vast te staan. Immers, de ondernemer heeft die stellingen gemotiveerd betwist en de consument heeft van die stellingen geen bewijs bijgebracht.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50789

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 mei 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot een permanente behandeling door middel van IPL tot ontharing van de oksels van de consument. Voor elke behandeling dient de consument € 75,– te betalen.   De consument heeft op 14 mei 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb last van hidradenitis. Mijn huisarts adviseerde mij permanente ontharing te overwegen, in plaats van de oksels te scheren.   Ik ben daarop in het voorjaar van 2009 naar een bedrijf gegaan, maar zij hebben toen geadviseerd om het niet te doen. Ik ben begin mei 2009 naar aanleiding van een advertentie naar de ondernemer gegaan voor een second opinion. Daar werd mij toen door [een medewerkster van de ondernemer] verteld dat het wel kon. Zij was zo overtuigend dat ik direct met behandelingen heb ingestemd. Inmiddels had ik acht behandelingen gehad en een afspraak voor 15 april 2010 gemaakt om te bekijken of het er nu ‘wel uitgegroeid was’. Voor die afspraak heb ik mijn man meegenomen.   Het was bij mij niet aangeslagen. [De medewerkster van de ondernemer] zei letterlijk dat ze nu wat terughoudender zou zijn met mensen te garanderen dat het altijd werkte, nu ze dit had meegemaakt. Dit mag dus gelden als bewijs dat ze mij dit dus had gegarandeerd. Op 22 juli 2010 werd er iemand van de leverancier van het apparaat bij gehaald en die heeft geconstateerd dat ik verkeerd en te vaak behandeld ben. Het heeft mij veel geld gekost. Niet enkel de kosten voor behandeling van € 580,–, maar ook mijn niet gewerkte uren, de reistijd en de reiskosten van in totaal € 975,–.   De behandeling is inmiddels opnieuw begonnen, uiteraard kosteloos.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Zij heeft haar standpunt toegelicht. Daarbij heeft zij benadrukt dat [de medewerkster van de ondernemer] haar een garantie had gegeven dat de behandeling bij haar zou werken en tevens dat er sprake is geweest van een verkeerde en een te frequente behandeling. Ik wil niet een totale schadevergoeding, maar een bedrag van € 800,– voor de behandelingen, de niet gewerkte uren en de reiskosten.   De consument verlangt een vergoeding all in van € 800,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben op 11 juni 2010 telefonisch contact gehad met de consument over haar klacht dat ze na 8 behandelingen naar haar mening geen resultaat had. Wij wilden haar toen tegemoet komen en hebben toen afgesproken haar nog drie gratis Medocs behandelingen te geven. Een gratis behandeling had ze toen al gehad. Daarmee had de consument dan in totaal 12 behandelingen gehad. De consument wilde ons aanbod alleen accepteren als we konden garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat zouden geven. Die garantie geven wij niet, omdat mensen op [deze behandelingen] verschillend reageren, omdat de resultaten van verschillende factoren afhankelijk zijn. Wij hebben anders dan de consument betoogd nooit haar mondeling de garantie gegeven voor twee haarvrije oksels. We kunnen die garantie niet geven.   Onze zaak is 56 uur per week open, zodat het voor de consument mogelijk was om op tijden te komen, dat zij niet behoefde te werken. Wij hoeven niet op te draaien voor de niet gewerkte uren en andere gemaakte kosten. Wij hebben de consument 4 gratis behandelingen aangeboden. Wij hebben ook aangeboden aan de consument te betalen een bedrag van € 581,25 voor de 8 ondergane behandelingen en € 50,– voor het klachtengeld, maar de consument accepteert dit laatste niet. Wel de gratis behandelingen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk ontkent dat er garantie over het welslagen van de behandeling zou zijn gegarandeerd. Dat kunnen wij helemaal niet. Ieder mens reageert anders op de behandeling. De behandeling is helaas bij de consument niet aangeslagen, maar niet als gevolg van een verkeerde of te frequente behandeling. Ter onderbouwing van een en ander heeft hij enkele formulieren, behorend bij het IPL-ontharen in het geding gebracht, die aan iedere consument worden gegeven ter ondertekening. Die formulieren hebben wij niet aan de consument ter hand gesteld. Het aanvankelijk gedane aanbod van teruggave van de behandelingskosten en het klachtengeld wordt niet langer gestand gedaan. Bij ieder aanbod dat gedaan werd, stelde de consument nieuwe eisen. Eens is het genoeg.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie zijn de stellingen van de consument betreffende de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente behandeling onvoldoende komen vast te staan. Immers, de ondernemer heeft die stellingen gemotiveerd betwist en de consument heeft van die stellingen geen bewijs bijgebracht.   Nu die stellingen de grondslag vormen van de vordering van de consument en die stellingen niet zijn komen vast te staan, dient de vordering van de consument te worden afgewezen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging op 28 april 2011.