Niet aannemelijk is dat consument niet goed zou zijn ingelicht ten tijde van sluiten van overeenkomst

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52691

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de opzegging van de levering van gas en elektriciteit   De consument heeft in juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In juni 2010 is zij aan de deur benaderd om over te stappen naar de ondernemer voor de levering van energie. Toen haar bleek dat zij aparte nota’s ontving en de door haar te betalen bedragen niet op één nota stonden, heeft zij telefonisch contact gezocht met de ondernemer. Een medewerker gaf aan dat alles in orde gemaakt zou worden voor een overstap terug naar haar oude leverancier. Desondanks bleef de consument rekeningen krijgen. Inmiddels betaalt zij in totaal € 550,– en moet zij ook nog eens boetes betalen. Zij is niet goed ingelicht, voelt zich bedrogen door de verkoper aan huis. Als zij alles geweten had, dan was zij niet overgestapt.   De consument verlangt terugbetaling van de boetes.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Hij betreurt dat de consument een onjuist beeld heeft gekregen voor de facturering en de voorlichting als onjuist en onvolledig heeft ervaren.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Aan de consument is inmiddels in een persoonlijk contact uitgelegd hoe het zit. Zij is weer geswitcht naar haar vorige leverancier. De consument had een contract van drie jaar met de ondernemer afgesloten. Meestal betalen de leveranciers onderling de boetes die contractueel in rekening gebracht moeten worden aan de consument als die binnen de termijn van de lopende overeenkomst besluit te switchen en er geen reden is om aan te nemen dat dit in het geval van de consument niet is gebeurd. Welke andere boete aan de consument zou zijn opgelegd, weet hij niet. De ondernemer heeft geen openstaande vordering op de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voorzover de consument heeft willen klagen over het feit dat zij van zowel de ondernemer als haar huidige leverancier facturen ontvangt over het zelfde verbruik van gas en elektra, is de commissie van oordeel dat dat uit de stukken en de behandeling ter zitting niet aannemelijk is geworden.   De commissie houdt het ervoor dat de consument weer terug is bij haar vorige leverancier en dat daarmee aan haar wens is voldaan. Dat haar boetes in rekening zijn gebracht zoals zij zelf heeft aangegeven, blijkt niet uit de stukken en is ook op grond van wat ter zitting is besproken niet aannemelijk geworden. Dat de consument niet goed zou zijn ingelicht, toen zij besloot een overeenkomst aan te gaan met de ondernemer, is ook niet aannemelijk geworden. In dit verband rijst de vraag of de consument wel duidelijk heeft aangegeven dat het belangrijk was dat zij met betrekking tot alle leveringen slechts één nota zou ontvangen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 21 september 2011.