Niet nakomen essentie (bad in kamer vanwege handicap) rekent de commissie de reisorganisator zwaar aan.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57490

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 februari 2011 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar El Gouna, Egypte en verblijf in een hotel voor 3 personen op basis van all inclusive voor een periode vanaf 22 tot en met 30 maart 2011 voor de som van € 1.911,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is tweemaal tevoren contact geweest en er is een essentie overeengekomen waarvoor € 30,– is betaald omdat klager vanwege haar handicap een bad nodig heeft en niet kan douchen. Er was geen bad in de kamer. Dat was in het hele hotel niet te vinden. Het alternatieve hotel was een Hiltonhotel en niet het gezellige Arabische hotel dat klager speciaal had uitgezocht. Dat had ook veel animatie en dat was er in het Hilton hotel ook niet. Het hotel was wel goed maar verre van wat klager geboekt en gekozen had. Klager is afgescheept met een tegoedbon van € 30,–. Zij vindt het een schandalige be- en afhandeling door de reisorganisator.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Binnen de essentieaanvraag is er spijtig genoeg iets fout gegaan op de afdeling Product. De aanvraag is akkoord gekomen maar in het bewuste hotel was geen hotel aanwezig. Het geboekte Rehanahotel heeft de reizigers een kamer aangeboden in het Rehana Inn van dezelfde keten maar dat heeft klager geweigerd. Er is een kamer in het luxere Hiltonhotel geregeld en klager heeft dat geaccepteerd. Alleen de transfer van € 15,– heeft klager moeten betalen. Er is een bedrag aangeboden van € 273,– in totaal.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Het geschil wordt gekenmerkt doordat sprake is van een essentie. Voorts betreft het een kwetsbare reizigster. Als daarenboven blijkt dat een kenbare fout is gemaakt door de eigen medewerkers is extra alertheid aangewezen. Kennelijk wordt door dezelfde medewerker zowel de boeking als de essentie gecontroleerd zodat er geen extra check is ingebouwd op vergissingen als de onderhavige. Ook deze omstandigheid ligt in de risicosfeer van de reisorganisator. Het heeft ertoe geleid dat klager in een ander type hotel is ondergebracht dan zij wilde. De Arabische sfeer was geheel weg alsook de animatie die erbij hoorde. Te meer nu klager niet mobiel is, speelt dat een belangrijke rol. Het blijkt niet juist te zijn dat klager een aanbod voor een andere Rehana vestiging heeft geweigerd. Dat lijkt ook niet erg voor de hand te liggen. Er bleek namelijk geen bad te zijn in dat hotel. Het is zeer de vraag of de reisorganisator van de juiste informatie is voorzien. De commissie acht de reisorganisator bepaald in gebreke gebleven in dit geval en oordeelt een substantiële vergoeding op haar plaats. Deze zal worden vastgesteld op een bedrag van afgerond € 1.000,–.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 1.000,– als vergoeding (de aangeboden vergoeding daarin begrepen). Betaling van dit bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 september 2011.