Niet opvolgen handleiding komt voor risico van consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 23332/26746

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer een buitendeur aangeschaft. De consument klaagt dat de deur is gaan zwellen. De leverancier van de deur geeft aan dat de panelen niet gekit zijn en daardoor zijn gaan opzwellen. De ondernemer wijst op de bijgeleverde montagehandleiding. In deze handleiding staat expliciet dat het naast schilderen ook belangrijk is dat het glaswerk en/of de panelen van de deur voldoende worden afgekit, teneinde het ‘bloeden’ van de deur te voorkomen. De commissie volgt het standpunt van de ondernemer. Nu de consument heeft nagelaten de deur af te kitten, dient het zwellen van de deur voor rekening en risico van de consument te blijven. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de koop op 3 mei 2017 van een [merknaam deur + model] buitendeur.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument stelt dat hij meende een goede kwaliteitsdeur te hebben gekocht. Volgens de leverancier hadden de facetten moeten worden gekit. Dit kan echter niet omdat de facetten ongeveer 2 mm diep zijn en dan tevens de facetwerking verloren gaat. De deur zou er dan gelijk tweedehands uitzien. De deur is af fabriek in de grondverf gezet en daarna door de schilder in de [merknaam verf] grondverf en [merknaam verf] aflak gezet. Indien de deur gekit wordt gaat het bladderen.
De vorige hardhouten deur is 58 jaar meegegaan, de nieuwe nog geen twee jaar. De kwaliteit is niet goed.

In reactie op het deskundigenrapport stelt de consument het volgende:
“Ik ben ervan overtuigd geweest een hardhouten deur gekocht te hebben, waarvan later bleek dat de panelen van MDF waren. Die zijn ook vervolgens gaan zwellen. Volgens de expert heb ik zes jaar garantie omdat ik de deur in de grondverf uit de fabriek heb laten komen.
De expert heeft de meting gedaan nadat het al 3 maanden droog weer was, anders had hij alle zwellingen gezien. (desondanks zat er nog vocht in de deur).
Expert stelt dat de deur kan worden geschuurd en gelakt. Dit is niet mogelijk omdat ik dat zelf al had geprobeerd. De vezelplaten zijn zacht en verpulveren.
Vijf panelen zijn opgezet, waarvan ik de foto’s naar jullie hebt verzonden.
Expert stelt in zijn rapport ook dat je het eventueel kan kitten. Bij mij zei hij dat dit niet mogelijk was omdat er niet voldoende rand was. De kit rand werd dan te dun. Misschien kunnen jullie dat met hem kortsluiten.
Hopelijk geeft [naam ondernemer] uitleg waarom ze mij niet op de garantie heeft gewezen. Tevens hebben zij consequent de klacht afgehouden.”

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 3 mei 2017 een [merknaam deur] buitendeur gekocht in het filiaal [plaatsnaam] van de ondernemer. De consument heeft aangegeven dat de deur na 2 jaar begon op te zwellen.
De leverancier van de deur heeft aangegeven dat de panelen niet gekit zijn en daardoor zijn deze gaan opzwellen. In de bijgeleverde montagehandleiding staat ook aangegeven dat dit gekit moet worden om deze problemen te voorkomen.
De klant heeft aldus zelf het risico genomen in overleg met de schilder die is ingehuurd door de consument om deze panelen niet te kitten terwijl dit wel stond aangegeven in de handleiding.

In de handleiding staat:
Indien de deur onvoldoende wordt behandeld kan het hout van de deur gaan ‘bloeden’, dit wordt veroorzaakt door roodgekleurde sappen die vrijkomen uit het hout wanneer dit in aanraking komt met vocht. Door het voldoende afkitten van glaswerk en/of panelen en door voldoende verflagen op de deur aan te brengen is dit te voorkomen.

De ondernemer wijst aansprakelijkheid voor de schade af.

Het deskundigenbericht
“Het gaat om een [naam ondernemer] buitendeur type welkom. De schade betreft het opzwellen van de paneelvullingen van de deur. Het is een hardhouten deur (merbau) met MDF panelvullingen. Het opzwellen is veroorzaakt door vochtbelasting van de MDF panelen. (…)

Naar oordeel van de deskundige is herstel voor de korte termijn mogelijk. Daarbij moet de deur opnieuw worden geschilderd. De naden tussen de panelen en het frame moeten worden afgedicht Deze aanpak biedt geen duurzame oplossing. Een meer betrouwbare oplossing in de tijd is het vervangen van de deur.

(…)

De kosten voor het opnieuw schilderen schat de deskundig in op € 250.- inclusief BTW. De kosten voor het vervangen van deur schat de deskundig in op € 1.050.- inclusief BTW.

(…)

In de betreffende handleiding staat dat de panelen moeten worden afgekit om het zogenaamde bloeden van de merbau te voorkomen.”

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft niet betwist dat hij bekend was met de montagehandleiding waarnaar de ondernemer in haar verweer heeft verwezen. In deze handleiding staat expliciet dat het naast schilderen ook belangrijk is dat het glaswerk en/of de panelen van de deur voldoende worden afgekit, teneinde het bloeden van de deur te voorkomen. De consument heeft dit echter nagelaten, hetgeen voor rekening en risico van de consument dient te blijven. Het standpunt van de consument dat hij meende een volledig houten deur te hebben gekocht maakt dit niet anders. De handleiding is immers helder op dit punt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. T.J. van Gessel, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 23 oktober 2020.