Nieuwe installateur kan garantie geven op door hem geleverde werk. Onder die omstandigheden niet redelijk van de ondernemer te verlangen de oorspronkelijke garantie te handhaven.

  • Home >>
  • Installerende bedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52342

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de begroting van de herstelkosten door de deskundige, zoals neergelegd in zijn aanvullend deskundigenrapport van 31 augustus 2011 over. De commissie komt deze begroting vaktechnisch noch feitelijk onjuist voor. De commissie heeft bovendien vastgesteld dat de deskundige de herstelkosten heeft begroot overeenkomstig hetgeen overwogen is in het tussenadvies van de commissie van 4 juli 2011.   Voor het opnemen van een post “onvoorzien gevolgschade”, zoals bepleit door [het expertise/taxatiebureau] bestaat naar het oordeel van de commissie geen aanleiding.   De commissie wijst het verzoek van de consument dat de garantietermijn van vijf jaar gehandhaafd moet worden af. De nieuwe installateur is met betrekking tot de door hem verrichte werkzaamheden niet afhankelijk van de kwaliteit van het werk van de oorspronkelijke installateur. De nieuwe installateur kan dus garantie op het door hem geleverde werk geven. Onder die omstandigheden is het niet juist en niet redelijk van de ondernemer te verlangen de oorspronkelijke garantie te handhaven.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 12.878,66. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 30 oktober 2011.