Nu de lange Fishtail-jurk ingrijpend is gewijzigd, had de ondernemer dit goed van te voren met de consument moeten bespreken en dit schriftelijk vast moeten leggen.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Informatie ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49027

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en vermaken van feestjurk met stola tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 604,95 totaal. De consument heeft de prijs volledig voldaan. Levering heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De jurk is bij het vermaken in de breedte te ver ingenomen, waardoor hij van onderaf niet over de heupen geschoven kan worden en er niet zelfstandig naar het toilet gegaan kan worden. Trappen lopen en instappen in een auto is ook nauwelijks uitvoerbaar. Feitelijk is sprake van een niet draagbare jurk. Hiervoor is nooit opdracht gegeven. Bij de originele jurk waren er geen klachten en toen de jurk was afgespeld was hij ook niet te strak. Bij het korter maken van de lange jurk is er ook in de breedte te ver ingenomen. Aan het restmateriaal is te zien dat er veel meer stof is weggehaald dan was afgesproken. Alleen de flappen zouden eraf gehaald worden, waardoor de pasvorm van de originele jurk gelijk zou blijven. Omdat de stof krap is afgeknipt, kan de jurk niet worden uitgelegd.   Anders dan de ondernemer beweert is er geen rits in de zijnaden gezet en heeft de consument tijdens de pasbeurt op 12 augustus 2010 wel een opmerking gemaakt over het feit dat de jurk veel strakker was dan eerst.   De consument is van mening dat de ondernemer wanprestatie heeft geleverd en verlangt volledige vergoeding van de betaalde nota en de geschilkosten.   Standpunt van de ondernemer   De commissie heeft geen verweer van de ondernemer ontvangen. Uit de door de consument overgelegde correspondentie valt evenwel het volgende standpunt op te maken.   Conform de met de consument op 29 juli 2010 gemaakte afspraak is de jurk in twee fasen vermaakt. Op 29 juli 2010 is de jurk afgespeld, waarna in eerste instantie de flappen er af zijn gehaald en de jurk is afgestikt. De zijnaden zijn met een rits ingenomen. Na de eerste pasbeurt op 12 augustus 2010, waarbij de jurk als gegoten zat, is de jurk op de juiste lengte ingekort en zijn de plooien overeenkomstig het lijfje vastgezet. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft de consument de jurk opnieuw gepast. Deze zat perfect en de consument heeft hem dan ook direct mee naar huis genomen. Ongeveer zes dagen later heeft de consument zich in een aantal telefoongesprekken beklaagd. Op 19 augustus 2010 heeft de consument de winkel bezocht en is discussie ontstaan over de aangebrachte aanpassingen. De ondernemer blijft erbij dat de aangebrachte aanpassingen conform de gemaakte afspraken zijn en dat de consument bij de laatste pasbeurt in het geheel geen kritiek had. De ondernemer suggereert dat de consument achteraf spijt heeft van de koop en stelt dat de conformiteit hier niet in het geding is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De commissie stelt vast dat de jurk netjes is vermaakt, maar dat betreft niet de klacht waarmee de consument zich tot de commissie heeft gewend. De consument beklaagt zich erover dat de jurk strakker is geworden dan zij mocht verwachten op grond van hetgeen was afgesproken en tevens dat de jurk daardoor ondraagbaar is geworden. De commissie is niet bij de betreffende passessies aanwezig geweest, noch zijn door partijen bewijzen overgelegd waaruit kan blijken wat precies tussen partijen is besproken en afgesproken. Wel stelt de commissie vast dat partijen een ander beeld hebben van de afspraken die zijn gemaakt.   Ter zake de vermaakopdracht stelt de commissie vast dat het om een ingrijpende wijziging in het model van de jurk ging. Een lange jurk, model fishtail, moest worden vermaakt tot een korte(re) jurk, waarbij de ingezette “flappen”, die bij de lange jurk voor het fishtail-effect zorgden, kwamen te vervallen. Juist omdat het om een ingrijpende wijziging ging had het op de weg van de ondernemer gelegen goed met de consument te bespreken wat er precies aan stof zou worden weggenomen, hoe strak de jurk dan zou worden en wat de nadelen zouden zijn van een zeer nauw aansluitende jurk. Om discussie achteraf te voorkomen, had de ondernemer er verstandig aan gedaan de afspraken schriftelijk vast te leggen. Niet is gebleken dat de consument is gewaarschuwd, noch dat de afspraken zijn vastgelegd. Ook had de ondernemer er verstandig aan gedaan om de wijzigingen eerst reversibel aan te brengen, dat wil zeggen met ritssluitingen (zoals in de correspondentie wordt gesuggereerd) of ingeregen, zodat de consument zich een beeld had kunnen vormen van het mogelijke eindresultaat, even had kunnen lopen, zitten, een trapje op, enzovoort, en de mogelijkheid nog zou hebben het eindresultaat te beïnvloeden. Omdat de “overtollige” stof al was afgeknipt, was dit tijdens de passessie op 12 augustus 2010 al niet of nauwelijks meer mogelijk. Alle gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemend is de commissie van oordeel dat de ondernemer de consument onvoldoende heeft geïnformeerd en dat hij het ingrijpend vermaken van de jurk te voortvarend heeft aangepakt, zonder zich daarbij teveel te bekommeren om de behoeften van de consument. Daardoor kon het gebeuren dat de consument uiteindelijk een jurk geleverd kreeg die niet aan haar gerechtvaardigde verwachtingen voldeed. Daarnaast is de commissie van oordeel dat de ondernemer nog verweten kan worden dat deze zich zeer star heeft opgesteld toen de consument op 18 en 19 augustus 2010 haar klacht aan hem voorlegde. Niet is gebleken dat de ondernemer zelfs maar wilde nadenken over een oplossing.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Het beroep van de consument op non-conformiteit wordt toegewezen en de overeenkomst wordt ontbonden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 29 juli 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer het artikel terugneemt en aan de consument tegelijkertijd het aankoopbedrag, inclusief vermaakkosten, derhalve € 604,95, terugbetaalt. Daartoe wendt de consument zich met het artikel tot de ondernemer.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 12 mei 2011.