Nu ondernemer niet gebonden is aan de gedragscode waarop consument zich beroept, heeft de ondernemer geen waarschuwingsplicht bij het (bijna) bereiken van de datalimiet.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Verbruik (buiten bundel)    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112294

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiel abonnement.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 541,42 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In augustus 2017 was ik op vakantie en bleek dat ik mijn simkaart was kwijtgeraakt. Omdat ik om kosten te besparen daarvan geen gebruik maakte, ontdekte ik dat pas toen ik weer in de EU was. Ik heb toen een nieuwe simkaart aangevraagd en de huidige simkaart werd meteen geblokkeerd.

Voor de oude kaart kreeg ik een torenhoge rekening. Op de vraag waarom mijn simkaart niet eerder geblokkeerd was kreeg ik geen antwoord.
Er is misbruik gemaakt van mijn simkaart en dat had voorkomen kunnen worden als alle diensten van mijn abonnement waren geblokkeerd in plaats van alleen internet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 4 augustus 2017 hebben wij een blokkade aangebracht. De reden was dat in korte tijd veel kosten buiten de bundel zijn gemaakt. Het gaat om roamingkosten. Deze zijn vertraagd bij ons bekend. De blokkade wordt uitgevoerd om de klant tegen een nog hogere factuur te beschermen. De verantwoordelijkheid voor gebruik en betaling van de dienst komt voor rekening van de klant. De simkaart is tijdens de reis van de consument gebruikt. Er is van de bundel internet gebruikt. Voor gebruik in de EU zijn geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Op en na 4 augustus is vanaf deze simkaart gebeld met telefoonnummers in [plaatsnamen]. Deze gesprekken zijn gefactureerd conform de geldende tarieven. Er is geen aangifte gedaan van verlies of diefstal van de simkaart. De verantwoordelijkheid voor tijdig melden van diefstal ligt bij de klant. De klant heeft zelf de verantwoordelijkheid om zowel de simkaart als de telefoon te beveiligen. Het risico op verlies van zijn simkaart is voor rekening van de consument en kan niet op ons verhaald worden. Alleen de klant heeft invloed op het beveiligen van de telefoon en de simkaart en op het moment waarop naar de klantenservice wordt gebeld om de simkaart laten blokkeren. De gefactureerde kosten die de klant betwist, zijn gemaakt voordat hij contact opnam om de kaart te laten blokkeren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Het komt voor risico van de klant dat met zijn simkaart kosten zijn gemaakt door anderen dan hij zelf. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer zo spoedig als mogelijk was de simkaart geblokkeerd. Tussen het verlies van de simkaart en de melding ervan bij de ondernemer is geruime tijd verstreken, gedurende welke tijd intensief gebruik is gemaakt van de telefoon. Dat was mogelijk omdat de bij de kaart behorende beveiligingscodes door de consument niet zijn gebruikt; tot het moment van blokkeren kon van de kaart misbruik worden gemaakt. De kosten daarvan komen voor rekening en risico van de consument, een en ander overeenkomstig de algemene voorwaarden van de ondernemer. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het in depot gestorte bedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 20 november 2017.