Ondernemer gaat saldering per jaar toepassen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 187989/191529

De uitspraak:

Waar gaat de klacht over?

De consument klaagt over wijze van saldering. De ondernemer saldeert per kwartaal of maand in plaats van de jaar. De ondernemer erkent dat hij had moeten salderen op jaarbasis. Nu de ondernemer bevestigt inmiddels op jaarbasis te salderen, wordt de vordering in zoverre toegewezen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft saldering op jaarbasis.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer saldeert tot en met september 2022 per kwartaal, hetgeen tegen de wet is. En vanaf 1 oktober 2022 per maand. Over het jaar 2022 heeft de ondernemer zich ten nadele van de consument onrechtmatig verrijkt voor een bedrag van € 1.625,08.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer erkent dat hij had moeten salderen op jaarbasis. De jaarnota (periode 4 mei 2021 tot en met 3 mei 2022) geeft aan dat de klant 8.534 kWh heeft opgewekt met panelen op eigen dak. Dit is minder dan de verbruikte kWh, dus ontvangt de klant voor alle opgewekte kWh het tarief van de periode waarin het is opgewekt. Dit is zo ook toegepast in deze jaarnota.
Hij legt over een herberekening van de slotnota (periode 4 mei 2022 tot en met 22 september 2022) met saldering op jaarbasis waaruit volgt dat hij zich niet ten koste van de consument heeft verrijkt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de ondernemer bevestigt inmiddels op jaarbasis te salderen, wordt de vordering in zoverre toegewezen. In dat kader merkt de commissie op dat zij onder andere in haar beslissing d.d. 25 oktober 2022 onder nummer 176966/180487 een berekeningswijze voor het opstellen van een jaarnota met toepassing van de saldering op jaarbasis heeft vermeld. De ondernemer heeft in zijn berekening van de jaar- en slotnota, waartegen de consument geen bezwaar heeft gemaakt, een andere berekeningswijze toegepast. Die andere berekening is volgens de ondernemer geadviseerd door Energie Nederland die zich weer baseert op de veronderstelde aanpassing van de wet- en regelgeving ter zake. De commissie zal haar wijze van berekening in dit geschil niet aan de ondernemer opleggen, nu hij verklaard heeft, voor het geval dat de wet- en regelgeving anders aangepast wordt dan hij nu veronderstelt, met terugwerkende kracht de jaar- en slotnota te herzien.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient de jaar- en slotnota van de consument met toepassing van saldering op jaarbasis te herzien, zoals hij inmiddels gedaan heeft.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer R.A. Timmer en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 december 2022.