Ondernemer heeft als boekingskantoor slechts bemiddeld bij totstandkoming overeenkomst

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Boekingskantoor    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 213930/229248

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een vliegticket bij de ondernemer. Op de luchthave is gebleken dat het ticket onbruikbaar was. De ondernemer is van mening dat de consument de luchtvaartmaatschappij moet aanspreken in plaats van de ondernemer. De commissie is van oordeel dat de ondernemer aan zijn verplichtingen als bemiddelaar heeft voldaan. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 22 november 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer bijgestaan/vertegenwoordigd door mevrouw [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een vliegticket naar Suriname met vertrekdatum 8 maart 2023.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft haar ticket via de ondernemer gekocht. Zij zou op 8 maart met de luchtvaartmaatschappij naar Suriname vertrekken, maar aangekomen op [de luchthaven] bleek bij de incheckbalie dat haar boardingnummer niet te vinden was. De consument werd verwezen naar de balie van de luchtvaartmaatschappij en die kon de consument ook niet vinden op de lijst.

Van de ondernemer kreeg zij bericht dat er een error in hun systeem was en dat de consument daarom niet kon vertrekken. De consument wil de € 900,– die zij voor het ticket heeft betaald terug en verder wil zij vergoed hebben de onkosten voor het leed dat zij ondervindt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is geen partij bij de door de consument en de luchtvaartmaatschappij gesloten vervoersovereenkomst. De ondernemer heeft alleen bemiddeld bij de totstandkoming van die overeenkomst. Er is kennelijk een probleem ontstaan bij de check-in en de luchtvaartmaatschappij had dat probleem moeten oplossen. De ondernemer heeft wel voor de consument een refund aangevraagd bij de luchtvaartmaatschappij, maar heeft nog niets ontvangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die de commissie moet beantwoorden is of de ondernemer aangesproken kan worden en verplicht is de kosten van het ticket en de overlast voor de consument te vergoeden.

Uit de overgelegde stukken maakt de commissie op dat de consument met de luchtvaartmaatschappij een vervoersovereenkomst heeft gesloten. Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat de ondernemer geen partij is geweest bij die overeenkomst en slechts een bemiddelende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van die overeenkomst.

De ondernemer kan daarom niet worden aangesproken voor de gevolgen van het feit dat de consument niet te vinden was op de lijst bij de check-in. Uit de behandeling op de zitting is niet komen vast te staan dat de problemen bij de check-in door de ondernemer zijn veroorzaakt. In dit verband is van belang dat de consument door de luchtvaartmaatschappij toen is aangemerkt als zou zij niet aanwezig zijn geweest om in te checken.

De ondernemer heeft aan zijn verplichtingen als bemiddelaar voldaan en heeft bij de luchtvaartmaatschappij een refund van de ticketprijs aan gevraagd ten behoeve van de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, de heer mr. J.H. Willems, leden, op 22 november 2023.