Ondernemer heeft geen vier weken de tijd gekregen om te reageren op klacht; klacht niet ontvankelijk

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60440

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil
De commissie stelt vast dat het geschil per 18 augustus 2011 is voorgelegd. Daarmee heeft de consument de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken op zijn klacht te reageren, zoals in het reglement van de commissie voorgeschreven. Hij heeft zijn klacht immers op 16 augustus 2011 aan de ondernemer voorgelegd.
Gelet op het bovenstaande dient de klager niet –althans niet nu- in zijn klacht te worden ontvangen.   Derhalve wordt als volgt beslist.
Beslissing
De klager wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard. De ondernemer dient thans onverwijld uitvoering te geven aan zijn brief van 25 augustus jl., waarin is aangegeven dat de klacht met spoed wordt onderzocht.    Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 17 oktober 2011.