Ondernemer is niet verplicht de consument te waarschuwen bij het bereiken of bijna bereiken van de datalimiet van de bundel van de consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Verbruik (buiten bundel)    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de overschrijding van een maandelijkse databundel voor mobiele telefonie en internetgebruik.
 
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

De consument had een databundel van 1,5 GB per maand; hij had nooit een rekening buiten het gebruik van deze bundel. Overschrijding van de limiet in februari 2017 leidde tot een factuur van € 411,– voor deze maand. Het blijkt dat de overschrijding van de datalimiet is veroorzaakt door het synchroniseren van filmpjes naar Google foto’s buiten bereik van Wifi.

De consument verwijt de ondernemer geen bevestiging te vragen bij overschrijding van de limiet. Andere providers doen dat wel. De consument verlangt aanpassing van de werkwijze van de ondernemer op dit punt en kwijtschelding dan wel vermindering van het in rekening gebrachte bedrag van € 411,–.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft in hoofdzaak het volgende gesteld.

De ondernemer is niet gehouden de consument te waarschuwen bij overschrijding van zijn maandelijkse databundel. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een dataplafond in te schakelen. De consument is zelf verantwoordelijk voor de omvang van het datagebruik.

Een eerder schikkingsaanbod aan de consument is vervallen, nu het tot een zitting in deze zaak is gekomen.

De ondernemer concludeert tot ongegrondheid van de klacht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer is niet verplicht de consument te waarschuwen bij het bereiken of bijna bereiken van de datalimiet van de bundel van de consument.

De klacht van de consument is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 10 mei 2017