ondernemer levert ondeugdelijk product, overeenkomst ontbonden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117562

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 september 2017 tussen partijen stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Tamron AF 18-270 mm zoomlens tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 329,30.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De lens voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Het is niet mogelijk met de lens scherpe foto’s te maken. De lens is twee keer opgestuurd met veel tijdverlies en slechte communicatie, maar dat heeft niet geholpen, want het lukt niet scherpe foto’s ermee te maken. Ik wens ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De lens is in oktober 2017 ter beoordeling naar de leverancier verstuurd. Er zijn een aantal zaken vervangen, maar ik kan niet zeggen welke onderdelen zijn vervangen uit voorzorg of uit noodzaak. De partner van de consument heeft laten weten dat de lens waarschijnlijk wel goed zou zijn, maar niet voldoet aan de mogelijkheden en deskundigheid van zijn vriendin. Wettelijk is vastgesteld dat een product driemaal ter reparatie aangeboden dient te worden voordat de koop kan worden ontbonden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is gebleken dat een andere lens van dezelfde fabrikant met dezelfde specificaties op de body van de consument wel scherpe foto’s heeft gegeven. De commissie kan dan ook niet anders dan vaststellen dan dat de ondernemer aan de consument een ondeugdelijk product heeft geleverd. Nu de ondernemer niet heeft kunnen aangeven welke reparatie aan de lens heeft plaatsgevonden, moet de conclusie zijn dat de ondernemer er niet in is geslaagd alsnog een deugdelijk product aan de consument te leveren. De commissie heeft in de wet geen artikel kunnen ontdekken dat de ondernemer recht zou geven op drie reparatiepogingen. Naar het oordeel van de commissie bestaat alle aanleiding voor de gewenste ontbinding van de overeenkomst.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt ontbonden. Dit houdt in dat de ondernemer de lens terugneemt en binnen drie weken na datum verzending bindend advies aan de consument een bedrag van € 329,30 betaalt.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss en drs. H.H.F.M. van den Oever, leden, op 19 oktober 2018.