Ondernemer niet verantwoordelijk voor krasschade aan vloer door nagels katten

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 201025/207631

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft een gietvloer gelegd in de woning van de consument. De vloer zit vol krassen van de nagels van de katten van de consument. In de algemene voorwaarden vergoeding door krassen door nagels uitgesloten, althans niet onder de garantie valt. Echter, de consument voert aan dat nooit is verteld dat de vloer niet ‘huisdierproef’ zou zijn. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade aan de vloer, nu krassen door nagels zijn uitgesloten. Ook had de ondernemer de consument niet uit eigen beweging hoeven te informeren, omdat niet is komen vast te staan dat de consument heeft aangegeven huisdieren te hebben. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Afbouw (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 juli 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer gelegde vloer en de vraag of de ondernemer aan zijn informatieplicht heeft voldaan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Een maand of 3/4 geleden heb ik via de ondernemer een betoonlook gietvloer laten leggen in mijn nieuwbouwwoning. Nu zitten er over de gehele vloer krassen, afkomstig van de nagels van mijn katten. In de algemene voorwaarden hebben zij opgenomen dat krassen uit de garantie valt, echter is mij niet verteld dat deze vloer niet huisdierproef zou zijn. ik heb daarom een klacht bij de ondernemer neergelegd met betrekking tot de krassen die er ontstaan zijn. De ondernemer gaf via de mail al aan de klacht niet te zullen behandelen en het niet eens te zijn met mijn visie en dat de vloer wel degelijk huisdierproef is. Ik heb daarop gevraagd of zij in ieder geval willen komen kijken zodat zij zelf met eigen ogen kunnen zien hoe de vloer er nu uit ziet. Ik heb alles gedaan, waaronder vilt onder meubels, speciale borstel stofzuiger, speciale schoonmaak voor de vloer maar ik kan niks doen aan de nagels van mijn katten. Naar mijn idee mag de vloer er na zo n korte tijd gewoon niet zo uit zien en als dit zo doorgaat dan kan ik over een half jaar een andere vloer er over heen gaan leggen omdat deze er dan niet meer uit ziet. Ik ben dus van mening dat deze vloer niet gelegd had mogen worden in combinatie met huisdieren en anders met een andere dan wel een hardere topcoat.

De consument verlangt dat de vloer hersteld word of het volledige bedrag terug te ontvangen, zodat zij een andere vloer kan aanschaffen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer beroept zich op art. 11.b van de algemene voorwaarden waarin staat dat krasvorming buiten de garantie valt. De consument verwijt ons dat wij hadden moeten zeggen dat de vloer niet huisdierproef is, maar dat is geen criterium voor het aanschaffen van een dergelijke vloer. Er zijn legio mensen met een gietvloer en een huisdier. Niet iedere hond of kat is hetzelfde. Wij kunnen niet weten, en dat behoort ook niet tot onze taak, dat deze katten het kennelijk prettig vinden om hun nagels in de vloer te zetten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van een vloer. Daar worden dit soort vloeren ook niet op beoordeeld, zie ook de richtlijn ‘specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten’ die wij als bijlage bijvoegen. Uit de bijgevoegde foto’s kunnen wij niet opmaken dat sprake is van overmatige krasvorming en als dat wel zou blijken, dan is dat dus niet voor ons risico.

Het oordeel van de Geschillencommissie kan dan ook geen andere zijn dan de klacht afwijzen. Als toch zou komen vast te staan dat de krasvorming voor onze rekening komt, dan zijn wij bereid een nieuwe (lak)laag aan te brengen. Daarmee zal het probleem verholpen zijn. Er is geen enkele reden om de betaalde aanneemsom terug te betalen. Er ligt een goede vloer. Als dat bedrag terugbetaald moet worden, houdt de consument wel de gietvloer en heeft zij daar voordeel van. Dat zou geen rechtvaardige oplossing zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In de kern komt het in dit geschil neer op de vraag of de ondernemer in moet staan voor de door de katten van de consument veroorzaakte krassen op de door de ondernemer geleverde en gelegde vloer en om de vraag of de ondernemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden door – uit eigener beweging – te waarschuwen dat de vloer niet huisdierproef is.

In artikel 11.b van de toepasselijke algemene voorwaarden is krasvorming uitgesloten van de garantie. De ondernemer hoeft hier dus niet voor in te staan.

De commissie is verder van oordeel dat de ondernemer niet verweten kan worden dat hij de consument niet heeft gewaarschuwd dat de vloer niet huisdierproef zou zijn. Gesteld noch gebleken is dat de consument tijdens het verkoopgesprek ter sprake heeft gebracht dat zij katten had en/of zij de vraag heeft gesteld of de vloer geschikt was voor een huishouden met katten. Er geldt voor de ondernemer geen algemene verplichting om zonder enige aanleiding te waarschuwen voor het hebben van katten of andere huisdieren.

De commissie betrekt in haar oordeel de bevinding van de deskundige dat de krassen geen belemmering vormen voor het gebruik van de vloer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer mr. B.C. Westenbroek, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 21 juli 2023.