ondernemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het product daadwerkelijk is geleverd. ondernemer moet aankoopbedrag restitueren

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118550

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Sybian Deluxe en een F-machine Pro II tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.486,90.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De producten zijn nooit geleverd. Volgens ondernemer zouden de producten wel degelijk aan mij geleverd zijn, maar dat is niet waar. Ik wens de koop te ontbinden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De bezorger van DHL is er zeker van dat hij de producten aan de consument heeft afgegeven. Hij is nog bij de consument langs geweest, maar hij kon het met de consument daarover niet eens worden. Ook bij een andere bezorgdienst staat de consument te boek als iemand die wel meer aangeeft dat producten niet geleverd zijn, terwijl dat wel het geval is. Volgens het systeem van de bezorgdienst staan de pakketten bekend als: “bezorgd op dinsdag 26 juni 13.08”.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer onvoldoende bewijs heeft geleverd dat hij zijn verplichting tot levering van de bestelde producten is nagekomen. Dat de ondernemer ervan heeft afgezien om levering te laten plaatsvinden met een handtekening voor ontvangst, moet voor zijn rekening en risico blijven. De ondernemer dient de door de consument aan hem betaalde prijs te restitueren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.486,90. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss en mr. J.M. Sier, leden, op 19 oktober 2018.