Ondernemer slechts verantwoordelijk voor de installatie tot aan de meter

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-000293

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het herhaaldelijk en onverklaarbaar in werking treden van de aardlekschakelaar.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.

In mijn woning valt telkens de stroom uit doordat de aardlekschakelaar in werking treedt. De ondernemer wil hier niets aan doen en dit ook niet onderzoeken.
Ik heb meermalen een installateur ingeschakeld en deze heeft alle apparaten onderzocht maar niets kunnen vinden. Ik ben ten einde raad en kan niet slapen. Dat telkens uitvallen van de stroom is natuurlijk ook niet goed voor de apparatuur.
Ik verlang dat de ondernemer de oorzaak opspoort en verhelpt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.

Slechts de installatie tot en met de meter in eigendom van ons en slechts daarvoor zijn wij aansprakelijk. De problemen die de consument beschrijft betreffen haar binneninstallatie waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Wij hebben ook geen andere klachten uit de buurt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar de ondernemer terecht heeft opgemerkt, is hij slechts verantwoordelijk voor de installatie tot aan de meter. Hoe onaangenaam de telkens optredende storing voor de consument ook is, niet is gebleken dat deze aan de ondernemer valt te verwijten. Zij zal zich hoe dan ook tot een installateur moeten wenden die op strategische wijze de oorzaak van de storing opspoort.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 8 december 2000.