Ondernemer stuurde per abuis opzeggingsbrief aan consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 161856/177826

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In verband met herstructureringsplannen van de ondernemer is de plaats van de consument opgezegd. De consument is het oneens met die opzegging. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunten tijdens de mondelinge behandeling laten blijken. Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat de consument ten onrechte de litigieuze opzeggingsbrief heeft ontvangen. Er is dus niet opgezegd. Omdat de consument haar klacht al had ingediend op het moment dat de ondernemer kenbaar maakte dat het om een fout ging, dient de ondernemer de kosten van het geschil te dragen. De klacht wordt daarom gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over een door de consument gesteld verzoek van de ondernemer tot verwijdering van haar chalet van [park aanbieder] (onderdeel van [ondernemer] en eigendom van de ondernemer).

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit standpunt neer op het volgende.

De consument staat sinds 1 januari 2015 op [park aanbieder] met een chalet. Voorjaar 2020 heeft zij haar tuin aangelegd. Daarbij heeft zij een investering van vele duizenden euro’s gedaan. Zowel de eigenaar [naam] als de parkbeheerder [naam] hebben toen niets gezegd over eventuele herstructureringsplannen van [park aanbieder]. Toch heeft de ondernemer anderhalf jaar later haar plaats opgezegd per 31 december 2022. Met die opzegging is de consument het niet eens.

In haar vragenformulier aan de commissie van 4 mei 2022 wil de consument dat haar chalet kan blijven staan of dat er een behoorlijke financiële schadevergoeding van de ondernemer komt voor de enorme financiële en materiële schade die zij nu dreigt te lijden. En met de schadevergoeding bedoelt zij niet de tegemoetkoming in de kosten voor verwijdering van haar kampeermiddel in de Recron-voorwaarden.

In aanvulling op het vragenformulier heeft de consument de commissie op 13 juni 2022 laten weten dat de ondernemer een vergissing heeft gemaakt en dat de opzegbrief niet aan haar gestuurd had moeten worden.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft tijdens de mondelinge behandeling zijn standpunt naar voren gebracht. Dat standpunt zal hierna, voor zover van belang, in de beoordeling aan de orde komen.

Beoordeling van het geschil

  1. De ondernemer heeft tijdens de mondelinge behandeling bevestigd dat er een fout is gemaakt, waardoor de consument ten onrechte een opzegbrief heeft gekregen. De consument is daarvan ook op de hoogte gesteld en er zijn excuses aangeboden. Of en wanneer er in verband met de herstructurering van [park aanbieder] nieuwe opzegbrieven de deur uit gaan en aan wie die brieven dan verzonden gaan worden, kon de ondernemer ten tijde van de mondelinge behandeling (nog) niet zeggen.
  2. Uit het bovenstaande volgt duidelijk dat er juridisch geen (rechtsgeldige) opzegging van de plaats van de consument heeft plaatsgevonden. Haar klacht is dan ook gegrond, in die zin dat haar chalet na december 2022 op [park aanbieder] kan blijven staan. Vast staat dat de ondernemer zijn vergissing op 11 mei 2022 aan de consument kenbaar heeft gemaakt. De commissie verwijst daarvoor naar de
    e-mail van die datum van [naam] van [park aanbieder], die zich onder de overgelegde stukken bevindt. Op dat moment had de consument haar klacht over de gedane opzegging echter al enige tijd bij de commissie ingediend, waardoor de ondernemer ook het klachtengeld van € 52,50 aan de consument moet vergoeden en hij behandelingskosten aan de commissie verschuldigd is.
  3. Ter informatie van de consument merkt de commissie nog op dat zij zich natuurlijk opnieuw tot de commissie kan wenden, indien – voor haar onverhoopt – haar plaats in de toekomst door de ondernemer wel opgezegd wordt.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond, in die zin dat haar chalet na december 2022 op [park aanbieder] kan blijven staan.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van  € 52,50 aan de consument te vergoeden in verband met het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. J.L. Sierkstra, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-De Klerk, leden, op 19 december 2022.