Ondernemer vaktechnisch goed werk geleverd; klacht ongegrond verklaard

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongeggrond   Referentiecode: 193237/199308

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over de plaatsing van extensions. Hiervan vindt consument dat ondernemer dit niet goed heeft gedaan en zij wil haar geld terug. Een deskundige heeft de zaak beoordeeld en heeft een onderzoeksrapport opgesteld. De commissie oordeelt dat niet is gebleken dat ondernemer het ontstaan van de vlekken te wijten is. Ondernemer heeft vaktechnisch goed werk geleverd en consument heeft schriftelijk bevestigd tevreden te zijn met het geleverde werk. De commissie heeft de klacht ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de bij de consument geplaatste extensions en de behandeling met highlights.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft extensions bij de consument geplaatst die totaal niet bij haar haarkleur pasten. De behandeling met highlights was een ramp. Het haar van de consument zat vol met vlekken. De ondernemer heeft het niet goed hersteld. De kleur klopt niet en de extension zijn zeer slecht geplaatst. De consument vindt dat zij voor gek heeft gelopen. Het personeel van de ondernemer was zeer onbeleefd. De consument is uitgescholden. De consument wenst haar geld terug.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na veelvuldig overleg zijn op 17 augustus 2022 de wefts bij de consument geplaatst. Om haar wensen te verwezenlijken was het nodig om 3 wefts te plaatsen. De consument was zeer tevreden.

Op 18 augustus 2022 gaf de consument aan dat haar vriend het niet mooi vond en zij er al een baan uit had gehaald. Later had zij nog andere klachten over de kleur en over de wefts die van plastic zouden zijn en geen Russisch/ Mongolisch haar zou betreffen. Zij stuurde foto’s waarop vlekken op haar hoofd waren te zien. Uit die foto’s blijkt dat zij op dat moment bij een andere kapsalon is. De consument had bij ons geen vlekken en verwijzen naar de foto’s van haar eerste bezoek waar die vlekken ook niet te zien zijn.

De ondernemer was bereid er met de consument uit te komen. De ondernemer heeft daartoe met de consument een afspraak gemaakt en haar reiskosten vergoed.
De consument is twee keer langs geweest. De eerste keer heeft zij een enorme scène gemaakt en konden wij niets voor haar betekenen. 27 oktober 2022 is zij voor de tweede keer langs geweest. Dit bezoek is door ons opgenomen en er zijn foto’s gemaakt. De ondernemer heeft de consument laten zien dat de kleur volledig doorloopt. De wefts zijn behandeld met een toner en zo donker gekleurd. In overleg met de consument zijn de wefts zodanig geplaatst, zodat zij het haar los, vast en in een hoge staart kan dragen. De consument heeft een shampoo gekregen met het advies daarmee het haar te wassen om de kleur te behouden. De consument was heel blij met het resultaat en heeft ter bevestiging daarvan ook een schriftelijke verklaring ondertekend.
Het bleef een paar dagen stil en toen kwam er op 4 november 2022 weer een mail. De kleur was niet goed, het haar was niet goed geplaatst, en de shampoo was niet goed. De consument was wederom naar een andere kapper geweest en heeft het haar met een andere shampoo dan geadviseerd gewassen en vervolgens geklaagd dat de kleur niet houdt.
De wefts terugnemen en aan een andere klant verkopen is geen optie, omdat de wefts voor elke specifieke klant op kleur wordt besteld en op maat geplaatst, geknipt dan wel gesneden. De geleverde wefts zijn van uitmuntende kwaliteit. Dit is ons door de ANKO en door onze advocaat ook bevestigd.
Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.
Het onderzoek door de deskundige

De door de commissie benoemde deskundige heeft onderzoek verricht en zijn bevindingen vastgelegd in een rapport. Dit rapport dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en ingebracht, komt als vaststaand naar voren dat de ondernemer na de eerste klachten het haar van de consument wederom en zonder extra kosten heeft behandeld en ook haar reiskosten heeft vergoed.
Of door toedoen van de ondernemer er vlekken in het haar zijn ontstaan, is onvoldoende gebleken. De eventueel daardoor ontstane lichte beschadiging van het haar kan dan eveneens niet aan de ondernemer worden toegerekend. Voorts is de commissie met de deskundige van oordeel dat de geplaatste extensions er goed uit zien. Ook de manier van plaatsen en de uitleg van de aanbieder geven de indruk dat er vaktechnisch goed werk is geleverd. De consument heeft ook in een schriftelijke verklaring met haar handtekening bevestigd dat de herstelbehandeling van haar wefts naar tevredenheid is uitgevoerd.
Dat de ondernemer en haar personeel onbeleefd waren en de consument hebben uitgescholden heeft de ondernemer betwist en is naar het oordeel van de commissie ook niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en het door haar verlangde zal worden afgewezen.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel zal kunnen leiden.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer J.W.F. Oortwijn, de heer H.W. Zuur, leden, op 24 oktober 2023.