ondeugdelijke kinderwagen, schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117661

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 mei 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een kinderwagen tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 499,99. De levering heeft kort daarna plaatsgevonden.

De consument heeft op 20 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na aankoop van de kinderwagen vertoonde deze steeds gebreken. Zoals een breuk in het frame, geblokkeerde remmen, geen recht stuur en duwstang, afgebroken duwstang. Ik heb tenslotte een ontbindingsbrief gestuurd aan de ondernemer en mijn aankoopbedrag teruggeëist. De ondernemer wenst echter alleen een tegoedbon te geven (en te besteden in haar webwinkel) en daar ga ik niet mee akkoord.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De kinderwagen staat al 3 maanden bij mij in de kelder. Ik heb een andere kinderwagen kunnen lenen. Ik wil geen tegoedbon. Ik kan op de website van de ondernemer niets vinden dat ik nodig heb.

De consument verlangt terugbetaling door de ondernemer van het door de consument betaalde aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft begrip voor het standpunt van de consument dat zij het vertrouwen in de kinderwagen is kwijt geraakt. Feit is namelijk dat het frame tot tweemaal toe is vervangen. Uiteindelijk (na afbreken duwstang) hebben wij de consument aangeboden om de kinderwagen op te halen en haar een tegoedbon aangeboden voor het aankoopbedrag. Wij zijn verplicht om een defect product te repareren of vervangen. Dat willen wij ook als de consument dat wil. Wij willen de consument ook een extra service optie bieden, te weten een tegoedbon voor het volledige aankoopbedrag die zij in onze webshop kan verzilveren. Dat vinden wij een zeer goede oplossing.
De consument heeft de kinderwagen langer dan een jaar in bezit gehad. Zij heeft een jaar kosteloos gebruik kunnen maken van de kinderwagen. De consument heeft de keuze uit 3 opties: reparatie, vervanging of een tegoedbon. Wij kunnen het aankoopbedrag niet restitueren.

Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De economische levensduur van een kinderwagen is 3 á 4 jaar. De kinderwagen is zo’n 8 weken weggeweest voor reparaties. De consument heeft er 10 maanden gebruik van kunnen maken.
Ontbinding met volledige teruggave van het aankoopbedrag voert onder die omstandigheden te ver en is niet redelijk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting hebben partijen een schikking/minnelijke regeling getroffen. Zij hebben de commissie verzocht de inhoud daarvan in het bindend advies op te nemen. De schikking houdt in dat de koopovereenkomst ontbonden wordt verklaard, dat de kinderwagen weer eigendom van de ondernemer wordt (en door hem bij de consument zal worden opgehaald) en dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 375,00 zal (terug)betalen. Betaling zal plaatsvinden binnen 4 weken na verzending van deze uitspraak. Doordat partijen een schikking/minnelijke regeling zijn overeengekomen komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil.
Omdat de schikking pas ter zitting is getroffen zal de ondernemer tevens het klachtengeld van de consument vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De koopovereenkomst wordt ontbonden verklaard; de kinderwagen wordt weer eigendom van de ondernemer (en zal door de ondernemer bij de consument worden opgehaald).

De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 375,–. Betaling zal in ieder geval plaatsvinden binnen 4 weken na de verzenddatum van deze uitspraak.

De ondernemer dient een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het door de consument aan de commissie betaalde klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. J. Visser, voorzitter, drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en mr. J.M. Sier, leden, op 13 juli 2018.