Onjuiste ondervloer maakt nieuwe PCV-vloer onbruikbaar

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Informatieverstrekking    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 9584/19574

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de bij de ondernemer gekochte PCV-vloer. De consument heeft een verkeerde ondervloer gezet, waardoor er schade is ontstaan aan de PCV-vloer. De instructies voor de juiste ondervloer vanuit de ondernemer ontbreken volgens de consument. De ondernemer wijst elke aansprakelijkheid af. Op de website is namelijk aangegeven welke ondervloer gebruikt kan worden bij de PCV-vloer. De deskundige in deze zaak geeft aan dat de omvang van de klachten ernstig is en herstel niet mogelijk is. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden, aangezien de consument een ondervloer heeft gekocht en gelegd die niet geschikt blijkt te zijn voor gebruik in combinatie met de gekochte PCV-vloer. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de ondernemer. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de aankoop van een PVC-vloer voor een bedrag van € 1.981,07.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 26 februari 2019 heeft de consument een PVC-vloer gekocht bij [bouwmarkt van ondernemer]. De kwaliteit van de vloer voldoet niet. Kort na het leggen van de vloer, kwamen delen van de vloer omhoog en de vloer ligt hierdoor niet goed. Er zijn meerdere personen met dezelfde klacht. De ondernemer stelt dat de gebreken zich voordoen door het gebruik van een onjuist type ondervloer. Echter, een instructie voor het gebruik van een juiste ondervloer ontbreekt, terwijl hier juist naar wordt verwezen. Ook op de website van de ondernemer wordt dit niet vermeld. Als het kiezen van de juiste ondervloer zo belangrijk is voor het leggen van de PVC-vloer, dan had de ondernemer de consument hiervan op de hoogte moeten brengen. De leginstructies van de PVC visgraat click vloer heeft de consument tijdens het leveren van de vloer ontvangen. In de leginstructie wordt verwezen naar de Co-Pro ondervloerenmatrix: “Oneffenheden moeten worden uitgevlakt middels een onderzoek. Gebruikt u hiervoor de bijlage: Co-Pro ondervloerenmatrix”. Echter, deze bijlage ontbreekt. Zie: [hyperlink naar bijlage]. Ook online is de Co-Pro ondervloerenmatrix niet te vinden. Als gevolg hiervan heeft de consument geen kennis kunnen nemen van de ondervloerenmatrix. De ondernemer is tekortgeschoten in haar verplichting om mij van informatie over een juiste ondervloer te voorzien.

De consument is voorts afgegaan op verkeerd advies door professionals in de bouwmarkt.
In de bouwmarkt heeft de consument expliciet gevraagd om een geluiddempende ondervloer voor click-PVC. Hem is geadviseerd om een ondervloer met een dikte van 5 – 10 millimeter te gebruiken. De medewerker in de winkel heeft hem niet gewezen op verschillen in ondervloer tussen parket, PVC of laminaat. De consument mocht er redelijkerwijs vanuit gaan dat deze medewerker kennis heeft van ondervloeren. De consument is daarom afgegaan op onjuist advies van een medewerker van de ondernemer om een ondervloer van 5 – 10 millimeter dikte te kopen.
Na een online zoektocht heeft de consument uiteindelijk gekozen voor de Isotac goud ondervloer, met een dikte van 5 millimeter. Deze vloer is aangeschaft bij [andere bouwmarkt]. In deze bouwmarkt is bevestigd dat deze ondervloer geschikt is voor de desbetreffende PVC-clickvloer. Beide bouwmarkten hebben de consument dus onjuist/ onvolledig advies gegeven over het aanschaffen van de juiste ondervloer.
Verder verwijst de consument naar een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie, waarin onjuist advies is gegeven door de bouwmarkt over een ondervloer. De geadviseerde ondervloer was in die zaak te zacht en daardoor ongeschikt voor de geplaatste vloer. De Commissie heeft toen geoordeeld dat de klant onjuist is geadviseerd over de ondervloer.
Aangezien reparatie van de vloer niet mogelijk is, wenst de consument vervanging met een vergelijkbaar product, danwel ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van het volledige aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer wijst elke aansprakelijkheid af.

Er is een verkeerde ondervloer door de klant gebruikt. Op de website van de ondernemer, bij het artikel dat de klant heeft aangeschaft, staat aangegeven welke ondervloer gebruikt kan worden bij de PVC-vloer en wat de basisvloer moet zijn. Dit staat ook aangegeven in de handleiding van de montage instructie.

Het deskundigenrapport
Voor zover van belang heeft de deskundige het volgende beschreven.

“De consument heeft een flexibele klik-pvc vloer aangeschaft. Ten behoeve van een optimale geluidisolatie is er op de bestaande vloer een Isotac goud 5 mm ondervloer aangebracht. Waarschijnlijk was er onder de bestaande vloerbedekking al een geluid reducerende vloer aangebracht. Als dat het geval is, dan kan er door een tweede isolerende laag een klankkast-effect ontstaan waardoor het geluid niet wordt gereduceerd. Hier is echter als extra een Isotac goud ondervloer 5 mm dik aangeschaft (bij derde). Dat is een XPS isolatie met bovenlaag waarvan door de producent wordt geclaimd dat die plaat drukvast is en geschikt voor laminaat en parket. Isotac 10dB goud voldoet aan de geluidsnormering voor appartementen en is goed geschikt voor koude ruimtes onder andere kelders. Deze ondervloer vermindert het loopgeluid in de ruimte zelf en de ruimte er onder. Isotac 10dB goud is dampdicht. Verder zijn de vouwplaten eenvoudig te leggen door middel van de puzzelverbinding. Door het snijraster is het ook makkelijk op maat te snijden. Geschikt voor • in appartementen • onder laminaat en parket • op ondergrond van hout en beton • op koude ondergrond (warmte-isolerend).

“Geschikt onder laminaat en parket in combinatie met “drukvast” is kennelijk verwarrend, want deze platen zijn niet geschikt voor flexibele lamellen, wel voor laminaat en parket dat niet buigslap is. Een klik-pvc lamel heeft een harde vlakke ondervloer nodig waardoor de verbindingen niet worden belast.
[Merknaam desbetreffende PVC-vloer] is een click-PVC die door een haakprofiel makkelijk in visgraat kan worden gelegd maar door die vorm ook weer uit elkaar kan.

Er is geen gebrek aan het geleverde product geconstateerd. Er is door de deskundige ook geen gebrek aan de draagvloer geconstateerd zoals losse vloerdelen etc. In hoeverre er door aanbieder en/of leverancier over de ondervloer onjuist is geadviseerd is, is door de deskundige niet te beoordelen.

De omvang van de klacht(en):
– Ernstig

Is herstel of reparatie technisch mogelijk?
Nee

Waarom niet?
Deze klik-pvc vloer moet als verloren worden beschouwd. De ondervloer is nog bruikbaar voor een laminaatvloer. Indien er een nieuwe klik-pvc wordt gelegd, adviseer ik de ondervloer Isotac goud 5 mm te verwijderen en de klik-pvc rechtstreeks aan te brengen op de oude PVC-vloer of de door de aanbieder geadviseerde Firstfloor Greenline PVC-click ondervloer toe te passen.

Toelichting op het rapport:
De kosten voor een nieuwe click-PVC lamelvloer raam ik op € 2800,– incl BTW.
Het opnieuw leggen kan in fases geschieden.”

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is – met de ondernemer – van oordeel dat de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat de consument schade heeft geleden doordat hij een ondervloer heeft aangeschaft en gelegd die niet geschikt blijkt te zijn voor toepassing in combinatie met de bij de ondernemer gekochte PVC-vloer.

Van enige toerekenbare tekortkoming van de zijde van de ondernemer is geen sprake, nu de consument de ondervloer niet bij de ondernemer heeft gekocht.

Evenmin kan staande worden gehouden dat de ondernemer onrechtmatig zou hebben gehandeld waardoor de ondernemer schadevergoeding plichtig zou zijn jegens de consument. Er is immers geen causaal verband tussen de door de consument geleden schade en enig handelen of nalaten van de ondernemer. De informatie van de zijde van de ondernemer over de toe te passen ondervloer heeft de consument immers kennelijk niet overtuigd. De consument heeft de ondervloer namelijk pas gekocht nadat hij daarover door een derde was voorgelicht bij wie hij de ondervloer vervolgens ook daadwerkelijk heeft gekocht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. T.J. van Gessel, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 23 oktober 2020.