Onregelmatige verkleuring meubels niet voldoende voor non-conformiteit

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek / Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 206212/213144

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft een overeenkomst tussen de consument en de ondernemer voor de levering van meubels. De consument klaagt over onregelmatige verkleuring van het geleverde dressoir. De ondernemer beweert dat de verkleuring na jaren normaal is en niet te wijten is aan gebrekkige kwaliteit. Een deskundige bevestigt dat de verkleuring veroorzaakt wordt door verschillende materialen waaruit de meubels zijn opgebouwd. De commissie concludeert dat de esthetische klacht geen invloed heeft op het normale gebruik van de meubels en wijst de klacht van de consument af op basis van non-conformiteit. Hierdoor wordt het verzoek van de consument afgewezen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 mei 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een TV-kast, een salontafel, een dressoir groot, een eettafel, een spiegel en vier stoelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.500,–.

De levering vond in delen plaats in of omstreeks de periode mei 2018 en februari 2019.

Het geschil betreft onregelmatige verkleuring van het geleverde dressoir.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na korte tijd gaan de meubels ernstig verkleuren. De verkleuring vindt plaats op bepaalde delen van de meubels. De deuren en zijpanelen zijn verkleurd, maar het bovenblad niet. In eerste instantie gaf de ondernemer aan dat de fout is gelegen door de wijze van schoonmaken. Later heeft de ondernemer aangegeven dat verkleuring gebruikelijk is.

De consument heeft voor de aankoop gevraagd naar eventuele verkleuring van de witte meubels en de ondernemer heeft toen aangegeven dat verkleuring niet plaats zou vinden.
Volgens de consument is een inferieure kwaliteit verf gebruikt.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft onvoldoende duidelijk gemaakt of de verkleuring als gebrek gezien moet worden.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument hoefde niet te verwachten dat de meubels zo snel zouden kunnen verkleuren, en zeker niet dat dit zo onregelmatig zou gebeuren. De consument heeft de klacht gemeld ongeveer drieënhalf jaar na levering.

Volgens de consument hebben de meubels, met name het dressoir, dan ook niet de eigenschappen die de consument mocht verwachten. Er is sprake van non-conformiteit.

De consument verlangt herstel of vervanging van het geleverde meubel.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft aangegeven dat bepaalde delen van het dressoir na bijna vier jaar beginnen te vergelen (donkervergeling). Door aanpassingen in de regelgeving, zijn er bepaalde stoffen uit de verf gehaald. Hierdoor is vergeling uit zichzelf mogelijk. Tevens worden (hoogglans) witte meubels, vaak geverfd met een terpentine-dragende verf. Maar ook onderhoud en UV-straling hebben invloed op deze verkleuring.

Daarom heeft de ondernemer aangegeven dit niet (kosteloos) op te kunnen lossen. Daarnaast is de Elegance serie uit de collectie en zijn hier ook geen onderdelen voor te verkrijgen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De meubelen zijn uit verschillende panelen opgebouwd. Het meubel, zowel dressoir als TV meubel, bestaan uit meerdere delen en per kast kan de deskundige twee verschillende soorten panelen waarnemen die bij productie zelfde kleur en afwerking hebben gehad. Doordat deze panelen van verschillende materialen zijn gemaakt, de basis en waarop de kleur en afwerking is aangebracht, gaan ze nu na jaren verschillend verkleuren. Oorzaak van verkleuren is daglicht en niet een overmatige invloed van zonlicht.

Verder is het ook niet zoals geopperd “schoonmaak” de boosdoener van de verkleuring. Oorzaak is dus daglicht dat de verschillende grondmaterialen verschillend doet verkleuren. Verkleuring is ook per paneel (deel van het meubel) hetzelfde. Met de verschillende verkleuringen kun je ook goed waarnemen per meubel op welke plek welk soort paneel is gebruikt om het meubel te maken. Aangeleverde foto’s door de consument laten dit ook zien.

De omvang van de klacht is opvallend. Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. Verschillende delen van de kast verkleuren na jaren verschillend omdat het materiaal waarop de afwerking is aangebracht verschillend is en dit is niet te herstellen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft bij de ondernemer geklaagd na verstrijken van de garantietermijn. De consument kan dus geen beroep meer doen op garantie.

De consument doet een beroep op non-conformiteit. Non-conformiteit is geregeld in artikel 7:17 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, luidende:
Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

In de wet wordt non-conformiteit gekoppeld aan het gebruik. Niet elk gebrek van een zaak valt onder de non-conformiteit, enkel een gebrek waardoor een zaak niet normaal gebruikt kan worden.

De klacht van de consument heeft betrekking op de esthetische aspecten. Deze hebben geen invloed op het gebruik. De meubels, inclusief het dressoir, kan zonder enige beperking gebruikt worden.

De commissie is dan ook van oordeel dat niet is gebleken dat de aan de consument geleverde meubels niet de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, B. Keijzer en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 14 september 2023.