Onvoldoende beschikbare taxi’s is geen overmacht, maar behoort tot het bedrijfsrisico van de ondernemer

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Overmacht / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 121856

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument wordt gebeld dat de bestelde taxi niet komt. De consument heeft ander vervoer moeten regelen en hij declareert de kosten bij de ondernemer. Er waren plotseling minder taxi’s beschikbaar en dus moest de ondernemer keuzes maken. Dat is overmacht volgens de ondernemer.
De commissie vindt van niet. Te weinig beschikbare taxi’s behoort tot het bedrijfsrisico van de ondernemer. De ondernemer moet de consument schadevergoeding betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 oktober 2018 tussen partijen totstandgekomen vervoersovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het vervoeren van de consument van Lonnekerspoorlaan te Enschede naar Lutterzandweg te De Lutte op 6 oktober 2018 te 18.15 uur tegen een ritprijs van € 26,55 vast tarief.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De gemaakte afspraak is niet nagekomen. 15 minuten vooraf ontving de consument een telefonisch bericht dat er een andere rit tussen was gepland. Er zijn geen verdere opties geboden anders dan met de centrale contact op te nemen. Die was niet bereikbaar. Er bleven de consument niet anders over dan met de nodige spoed een andere vervoerder te regelen om op tijd op de afspraak te kunnen verschijnen. De prijs van het vervangende vervoer is bij de ondernemer in rekening gebracht. Die heeft de gemaakte kosten niet willen vergoeden en beroept zich op overmacht aangezien een voertuig kapot was geraakt. Het ging hierbij echter niet om het voertuig waarmee de consument vervoerd zou worden. De ondernemer gaf aan dat de keuze was gemaakt om een andere rit te plannen voor de chauffeur die consument zou vervoeren. Vanwege de gemaakte keuzes door de ondernemer is er geen sprake van overmacht.

Het voorstel ter oplossing van het geschil is dat de kosten van € 51,08 door ondernemer worden vergoed.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft inderdaad de keuze gemaakt om de rit van de consument weg te zetten bij een specifieke chauffeur. Op het moment van de planning was er voldoende capaciteit om de rit juist te laten verlopen. Toen duidelijk werd dat er voertuigen niet inzetbaar waren, moest de planning aangepast worden, omdat meer mensen hadden geboekt op het tijdstip dat de consument zijn rit had geboekt. De chauffeur die de rit van de consument kreeg, was op dat moment het dichtste in de buurt van de ophaallocatie van de. consument. Vandaar dat dit voor de ondernemer de meest logische keuze was. Op het moment dat deze chauffeur de rit toegezonden kreeg, was hij bezig met de uitvoering van een andere rit. Op het moment dat de chauffeur klaar was met deze rit, heeft hij de consument gebeld met de mededeling dat hij 15 tot 20 minuten later kwam dan gepland, omdat er een rit tussen is gekomen.
De consument ging hiermee niet akkoord omdat hij op tijd op een afspraak moest zijn en in overleg met de chauffeur is de rit toen loos gemeld. Het is niet juist dat het defecte voertuig volledig los stond van zijn rit want bij de ondernemer is sprake van een dynamische planning omdat vooraf niet bekend is hoe de situatie op de weg is. Als er op de weg iets gebeurt wat niet voorzien is kan de planning schakelen tussen voertuigen om op deze manier het vervoer efficiënter te laten verlopen.
Bij het boeken op de website is de consument akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. In artikel 11 van de voorwaarden is overmacht geregeld. Volgens de ondernemer is sprake van overmacht omdat meerdere voertuigen op het moment van de rit van de consument niet inzetbaar waren en de ondernemer genoodzaakt was om de ritten een andere manier weg te plannen. Deze problemen zijn ontstaan buiten de invloed van de ondernemer om.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Er is geen sprake van overmacht omdat overmacht strikt moet worden opgevat. De reden die wordt opgegeven voor de verhindering of verlating van de afgesproken rit valt binnen het bedrijfsrisico van de ondernemer. De consument heeft overigens weersproken dat het slechts een termijn van 15 minuten betrof. Er is geen sprake van een van buiten komende oorzaak die onvoorzienbaar is of die niet voor rekening en risico van de ondernemer dient te komen. Aangezien de overeenkomst niet nagekomen is en de consument daardoor schade heeft geleden dient de ondernemer die schade te vergoeden. Voldoende aangetoond is dat het schadebedrag € 51,08 bedraagt.

De commissie concludeert dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 51,08. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer M.H. van der Putten en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 18 april 2019.