Onvrede over bruidsjapon en door ondernemer geboden alternatief

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 12111/23604

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer een voor haar vermaakte bruidsjapon aangeschaft. Volgens de consument is deze japon door de ondernemer te kort afgeknipt. Zij stelt dat haar ter vervanging een tweedehands jurk is aangeboden en eist een deel van het aankoopbedrag terug. De ondernemer betwist niet dat de consument bij het ophalen ontevreden was over de lengte van de japon. De ondernemer wijst er echter op dat de consument diezelfde dag, ter oplossing van het probleem, akkoord is gegaan met de aanschaf en het vermaken van een identieke japon die in de winkel van de ondernemer hing. Naar het oordeel van de commissie is vast komen te staan dat de consument tevreden was met de lengte van de vervangende japon. Dit blijkt uit hetgeen de coupeuse daarover heeft verklaard in haar mail en komt ook uit de afname bon naar voren. Dat deze japon tweedehands zou zijn is volgens de commissie niet komen vast te staan. Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het te kort en zonder overleg afknippen van de bruidsjurk.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de door mij gekochte bruidsjurk te kort en zonder overleg met mij afgeknipt. In verband daarmee kreeg ik een pasbruidsjurk uit de winkel. Deze is tweedehands en niet de jurk waar ik een half jaar op gewacht heb. Ik wil dan ook 2/3 van de door mij betaalde prijs terug ontvangen van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft bij ons verschillende bruidsjurken gepast en uiteindelijk voor model EK ct 225 gekozen. Deze japon is door ons besteld en op uitdrukkelijk verzoek van de consument door onze coupeuse, die speciaal voor de consument een dag eerder van vakantie is teruggekomen, vermaakt.

Bij het afpassen van de jurk heeft de coupeuse de japon op maat gespeld en na uitleg aan de consument wat zij ging doen heeft de coupeuse de jurk zo afgeknipt dat de consument niet over de japon zou struikelen. Een japon hoort net 2 cm boven de vloer te zweven. Toen de coupeuse klaar was, vond de consument de voering iets te kort en is deze conform de wens van de consument 2 cm langer gemaakt en is de japon verder volgens haar wens vermaakt.

Bij het afhalen van de japon op 29 augustus 2019 heeft de consument de vermaakte japon gepast. Zij vond dat de japon langer moest zijn. Toen is de consument ter oplossing een identieke japon uit de winkel aangeboden die slechts een keer is meegenomen om te showen op een beurs en daarna is gereinigd. De consument is daarmee akkoord gegaan. Deze japon is ter plekke op maat gemaakt waarbij niets aan de lengte is gedaan. De japon sleepte over de grond en de consument moest de japon bij de rok oppakken om te kunnen lopen maar dit was wat zij ook wenste. De consument heeft de afname bon op 29 augustus 2019 voor akkoord getekend.

De eerder vermaakte japon hebben wij gelukkig kunnen verkopen.

De ondernemer verzoekt de klacht van de consument ongegrond te verklaren en de gevraagde vergoeding af te wijzen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd en ingebracht stelt de commissie vast dat de consument op 29 augustus 2019 niet tevreden was over de lengte van de voor haar vermaakte bruidsjapon model EK ct 225. Echter, ter oplossing van het probleem is zij die dag akkoord gegaan met de aanschaf en het vermaken van een identieke japon die in de winkel van de ondernemer hing. Met de lengte van die japon was de consument tevreden. Immers, naast hetgeen de coupeuse in deze daarover heeft verklaard in haar mail van 26 februari 2020 komt dit ook uit de afname bon van 29 augustus 2019 naar voren.

Dat deze japon tweedehands zou zijn, zoals de consument stelt, is niet komen vast te staan.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht ongegrond is en zal het door haar verlangde worden afgewezen.

Hetgeen door partijen voorts nog naar voren is gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer P. Speksnijder, mevrouw mr. J.M. Hoekstra, leden, op 28 juli 2020.