Op consument rust informatieplicht jegens ondernemer over bijzondere benodigdheden in verband met handicap.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69493

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de voor de periode 14 mei 2012 tot en met 25 mei 2012 op [het park] gehuurde bungalow voor vijf personen waarvan de overeengekomen prijs € 1 253,23 bedroeg.   De consument heeft op 14 mei 2012 de klacht mondeling voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben gehandicapt en heb in verband daarmee een aantal specifieke wensen/voorwaarden telefonisch en schriftelijk aan de ondernemer doorgegeven. Ik zit in een elektrische rolstoel en het is dan ook belangrijk dat er genoeg ruimte is rond het bed, zodat ik met een tillift in bed getild kan worden en dat er in de badkamer genoeg ruimte is om vanuit de elektrische stoel in de douchecel getild te worden. Volgens de ondernemer was dit allemaal geen probleem in de door mij geboekte bungalow. Echter, aan geen van beide voorwaarden was voldaan. Een geschikte bungalow zou € 600,– duurder zijn. Dit was voor mij financieel geen optie en daarom ben ik vervolgens vertrokken. Ik heb niets te horen gekregen over het feit dat de slaapkamer te krap was voor twee speciale bedden. Als ik dat geweten had, had ik van reservering afgezien. Meerdere malen heb ik met de boekingscentrale gebeld en besproken wat de afmetingen waren van de ruimtes in het huisje en in deze gesprekken heb ik aangegeven dat er plek moest zijn voor een tillift in de slaapkamer en badkamer. Bij aankomst bleek tevens dat ik met mijn rolstoel de slaapkamer niet binnen kon. De bungalow die mij is aangeboden en die ik geboekt heb, voldeed niet aan de gesloten overeenkomst nu ik hiervan met mijn handicap niet op een normale wijze gebruik kon maken. De ondernemer is dan ook toerekenbaar tekort gekomen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Uitdrukkelijk wordt het eerder ingenomen standpunt gehandhaafd.   De consument verlangt terugbetaling van het totale bedrag van € 1.253,23 alsmede de kosten van de overtocht naar [het eiland].   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij verzorgen onder [de naam] vakanties met zorg (in brede zin). We hebben op [het park] verschillende typen accommodaties te huur die ook bedoeld zijn voor mindervalide gasten. Voor elke, aangepaste accommodatie wordt een uitgebreide checklijst ingevuld zodat de consument zelf kan bepalen of de accommodatie geschikt is voor haar. De consument heeft de bungalow [type]geboekt. De specificaties en afmetingen daarvan zijn op onze website te vinden. Ook heeft de consument via [de website] hulpmiddelen t.b.v. het vakantieverblijf aangevraagd: een hoog-laag bed, één seniorenbed en een bedleestafel. Hierna heeft de consument dit laatste bij de leverancier van de bedden en niet bij ons gewijzigd in twee hoog-laagbedden. Bij aankomst op 14 mei 2012 werd ter plaatse vastgesteld dat in de slaapkamer niet alleen twee hoog-laagbedden geplaatst waren, maar dat de consument ook een tillift (en een beademingsapparaat ter plaatse) nodig had. Als gevolg hiervan kon de consument de slaapkamer niet gebruiken. Alternatief was een grotere bungalow onder bijbetaling van € 478,–, na aftrek van de 50+ korting. Dit aanbod heeft de consument niet aanvaard en heeft na een nacht verblijf in de woonkamer van de gehuurde bungalow het park op 15 mei 2012 verlaten. Wij hebben voorafgaand aan het boeken een volledige informatie aan de consument gegeven op grond waarvan zij persoonlijk kon afwegen of de bungalow geschikt voor haar was. In het geval van de consument zou [type] beter geschikt zijn geweest nu de slaapkamer in dat type bungalow ruimer is. Dit type is de consument ook na aankomst aangeboden als alternatief. Wij hebben de consument erop gewezen dat de ruimte door plaatsing van twee hoog-laagbedden krap was, terwijl bij ons niet bekend was dat de consument een tillift en een beademingsapparaat nodig had op de slaapkamer. Derhalve treft ons geen verwijt. Dit geldt evenzeer voor de doucheruimte. Immers, wij wisten niet van de noodzaak van een douchebrancard. De consument heeft inmiddels de waarborgsom van € 65,– retour ontvangen. Daarenboven zijn er betalingen gedaan voor een pakket boodschappen, premie verzekering en horeca cheques, welke goederen/diensten niet aan ons zijn teruggegeven, zodat die voor rekening van de consument dienen te blijven. Maximale terugbetaling is dan ook € 1.011,45. Wij zijn overigens van mening dat de klacht ongegrond is.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Uitdrukkelijk wordt ons standpunt gehandhaafd. Wij hebben van onze kant de consument niet laten weten dat de bungalow geschikt was voor haar.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de ondernemer de consument geïnformeerd heeft over afmetingen van (slaap)kamers, breedte van deuren naar kamers en douche en de afwezigheid van drempels in de geboekte bungalow.   De commissie gaat er vanuit dat de ondernemer niet op de hoogte was van het feit dat de consument naast de rolstoel een tillift en beademingsapparatuur mee zou nemen. Immers de ondernemer heeft een en ander betwist en de consument heeft daarvan geen bewijs bijgebracht. Dit geldt evenzeer voor de stelling van de consument dat de ondernemer de consument heeft laten weten dat de geboekte bungalow in de doucheruimte en slaapkamer voldoende ruimte was voor rolstoel, tillift en beademingsapparatuur.   Ook was de ondernemer niet op de hoogte van de precieze afmetingen van de rolstoel van de consument. In ieder geval was de breedte van de deuren tenminste 85 centimeter en dat is – zo heeft de ondernemer onweersproken gesteld – voldoende voor een standaardrolstoel.   De commissie is van oordeel dat er op de consument een informatieplicht rust jegens de ondernemer over haar bijzondere benodigdheden in verband met haar handicap. Nu de consument heeft nagelaten de consument te informeren over afwijkende maten van haar rolstoel en het meebrengen door haar van de tillift en beademingsapparatuur, is de commissie van oordeel dat de ondernemer geen verwijt treft.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 14 december 2012.