Op geen enkele wijze aangetoond dat de ondernemer zich bij de keuze van de koper zou hebben laten leiden door eigenbelang.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0027

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de makelaar bij de verkoop van de woning van de consument.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft bij herhaling fouten gemaakt bij de publicatie op “naam website” op internet die slechts traag werden hersteld.
De ondernemer heeft een foute nota aan de notaris gezonden.
Er is geen tussentijdse evaluatie geweest hoewel die wel in het contract was afgesproken en daar bovendien alle reden toe was want er kwamen geen kopers.
Er is geen acht geslagen op suggesties voor aanpassing van de tekst bij de woning.
De prijs is te hoog gesteld.
De enige serieuze kandidaat die ook gekocht heeft bleek achteraf een zakenpartner van de ondernemer.
De courtage staat niet in verhouding tot de geleverde prestatie.
                       
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In afwijking van ons advies om bij een geschatte opbrengst van € 300.000,– à € 325.000,– de vraagprijs te stelen op € 325.000,– is op aandringen van de consument de vraagprijs toch op € 332.000,– gesteld. Op 3 maart 2006 is de bemiddelingsopdracht getekend door de consument.
Gedurende drie weken heeft een onjuist woonoppervlak op “naam website” gestaan hetgeen in een periode van zes maanden niet van invloed is geweest. In het door de consument ingevulde enquêteformulier heeft deze achteraf gesteld redelijk tevreden te zijn geweest over de presentatie en dat de makelaar zijn afspraken goed nakwam.
De koper is geen zakenrelatie maar een medewerker van een woningcorporatie met wie geen zaken worden gedaan. Er is wel een gemeenschappelijke zakelijke kennis bij een projectontwikkelaar maar er zijn geen zakelijke betrekkingen. Er is integer gehandeld.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie beoordeelt de klachten alle – met uitzondering van die aangaande de belangenverstrengeling – in het licht van de door de consument ná het sluiten van de koop ingevulde enquête van de ondernemer waarin geen van de kritiekpunten die thans aan de ondernemer verweten worden, is verwoord. Integendeel, de consument uit zijn tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening.
De fout op “naam website”  dient als futiel en daarom ongegrond te worden aangemerkt.
Van gevolgen van een fout in een nota is niet gebleken zodat die klacht ook ongegrond is.
De ondernemer heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er regelmatig contact is geweest hetgeen ook blijkt uit de overgelegde correspondentie terwijl de consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat de ondernemer niet heeft willen meewerken aan een evaluatie.
De ondernemer heeft niet geweigerd de consument inbreng te geven in de wijze waarop de woning gepresenteerd werd. Dit blijkt al uit het feit dat de ondernemer heeft meegewerkt aan het verhogen van de vraagprijs in weerwil van diens advies daaromtrent.
Het verwijt dat slechts op niet onderbouwde suggestie van zakelijk eigenbelang is gebaseerd is ongegrond. Op generlei wijze is maar voldoende gesteld, laat staan aangetoond, dat de ondernemer zich bij de keuze van de koper zou hebben laten leiden door eigenbelang. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.
De commissie stelt vast dat de ondernemer kennelijk, gezien het feit dat de woning uiteindelijk is verkocht voor € 301.000,–, een juiste inschatting heeft gemaakt van de mogelijk te realiseren opbrengst.
De klachten zijn mitsdien ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klachten ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.