Overboeking hotel.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 april 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Cyprus voor één persoon, met verblijf in Hotel Merit Crystal Cove op basis van all inclusive, van 24 mei tot en met 7 juni 2010, voor de som van € 1.279,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De vakantie heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Tijdens de transfer werd verteld dat het geboekte vijfsterrenhotel Merit Crystal Cove geen plaats had, daarvoor in de plaats kwam het nog betere Mercure. Klager kreeg daar een kamer aan de achterkant, zonder balkon, zonder strand en met de hele dag gezeur over de uitvoering van het all inclusive. Op de tweede dag is klager vrijwillig overgegaan naar het viersterrenhotel Club Lapethos. Ook hier was geen strand, de foto’s in de brochure zijn niet correct. Klager heeft met de plaatselijke agent het prijsverschil volgens de brochure verrekend. Dat kwam uit op € 360,–. Wel kwam de nacht in het Mercure (€ 63,–) voor rekening van klager. In Club Lapethos constateerde klager de volgende gebreken: geen lichtschakelaar bij het bed; krom onder de douche; slechts Turkse zenders op TV; geen wellness; geen fitness; geen strand, maar een vlonder met een loodrechte trap; geen straatverlichting; ’s avonds zwerfhonden en -katten bij het vuilnis dat niet in een container zat; het eten werd met de dag slechter; beperkte all inclusive verzorging. Voorts was de plaatselijke agent onbekwaam en leugenachtig.   Klager heeft extra kosten gemaakt voor drankjes en heeft € 63,– voor de eerste nacht extra moeten betalen. Klager is niet tevreden met het aanbod van € 422,– totaal (ter plaatse € 297,–, na terugkomst vermeerderd met € 125,–), maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen, rekening houdend met het feit dat ter plaatse ten onrechte een bedrag van € 63,– op de vergoeding van het prijsverschil ten bedrage van € 360,– in mindering werd gebracht.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft te maken gehad met een overboeking. Ter plaatse is een duurder hotel ingeboekt (vijf sterren op all inclusive basis). De reisorganisator heeft de meerprijs daarvan (€ 463,–) voor zijn rekening genomen. Klager was niet tevreden over dit hotel, waarop hulp werd geboden en in overleg met klager een ander hotel werd ingeboekt, waarbij klager het verschil in prijs heeft teruggekregen. Klager was ervan op de hoogte dat een deel van de faciliteiten in dit hotel nog niet klaar was in verband met het voorseizoen en dat dit hotel een all inclusive limited concept voert. Het is niet terecht dat klager over deze zaken klaagt, ter plaatse is de juiste informatie gegeven. Klager heeft dus alle hulp en bijstand ontvangen en bovendien is voor het ongemak een vergoeding van € 125,– aangeboden. De reisorganisator acht een hogere vergoeding niet gerechtvaardigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat sprake was van overboeking van het gereserveerde hotel Merit Crystal Cove zodat klager daar niet terecht kon en voorts dat de reisorganisator als alternatief hotel Mercure heeft aangeboden. Hoewel dit alternatief duurder was dan het gereserveerde hotel voldeed hotel Mercure niet aan de verwachtingen die klager had van een strandvakantie. De commissie acht aannemelijk gemaakt dat de hotels niet gelijkwaardig zijn waar het betreft de ligging, de strandfaciliteiten en de aard. Klager heeft vervolgens na één nacht verblijf in Mercure gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te boeken naar het goedkopere Club Lapethos. De commissie vindt het terecht dat het prijsverschil tussen Merit Crystal Cove en Club Lapethos direct met klager is verrekend, maar vindt het niet redelijk dat op deze restitutie de prijs voor een nacht in Mercure in mindering is gebracht. Klager heeft terecht geconstateerd dat zij de eerste nacht dubbel heeft betaald. Voorts constateerde klager in Club Lapethos nog een aantal tekortkomingen, waarvan de beperkte all inclusive verzorging duidelijk in de bij de omboeking gebruikte brochure was vermeld en dus bij klager bekend was. De overige manco’s en gebreken behoefde klager echter niet te verwachten. Ook acht de commissie aannemelijk dat de sfeerfoto van een ruim strand op de pagina waarop ook de beschrijving van Club Lapethos stond, klager op het verkeerde been heeft gezet.   Op grond van het voorgaande, en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van de overeenkomst zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden dat de reisorganisator klager een hogere vergoeding verschuldigd is dan reeds werd aangeboden. De commissie stelt deze vergoeding naar redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator is een vergoeding verschuldigd van totaal € 547,–. De ter plaatse aangeboden restitutie van € 297,– en het na terugkomst aangeboden bedrag van € 125,– zijn hierin begrepen. Betaling, voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 januari 2011.