Pakketzending naar Zweden; geen aanvullende dienst zoals aangetekend of verzekerservice afgesloten; ondernemer niet aansprakelijk

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61038

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een postzending.   De consument heeft in juni 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het pakket is op 15 juni 2011 ter verzending aangeboden aan PostNL. Het afleveradres van het poststuk is in [het buitenland] gelegen. Vanaf de eerste dag dat het pakket via Track and Trace te volgen zou moeten zijn, was dit niet zo. Het pakket is dus onvindbaar vanaf het moment dat het onder de hoede van PostNL was. Het pakket is nooit aan de geadresseerde in [het buitenland] afgeleverd. PostNL heeft nadien aan de consument gemeld dat het pakket zoek was en dat hij geen vergoeding van de schade zou ontvangen. De consument vindt dit merkwaardig, omdat het pakket nooit de vestiging van de postvestiging van PostNL heeft verlaten en dus nog steeds in het bezit van PostNL moet zijn. De consument acht PostNL volledig aansprakelijk voor de door hem geleden schade omdat PostNL onzorgvuldig is omgegaan met de zaken van de consument.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het pakket bevatte twee accu’s voor [de camera] van de consument. Zonder die twee (extra) accu’s kan de consument niet de beelden maken die hij van plan was te schieten. Door het missen van de twee accu’s heeft de consument behoorlijk schade geleden. De schade bestaat in de eerste plaats uit het verlies van de waarde van de accu’s. In de tweede plaats werd de consument ter plaatse beknot in het nemen van de door hem gewenste foto’s.   De consument verlangt vergoeding van de waarde van de twee accu’s, een bos bloemen en de verontschuldigingen van PostNL.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is juist dat de consument op 15 juni 2011 een pakket naar een geadresseerde in [het buitenland] heeft gezonden. Dit pakket is niet in Track & Trace zichtbaar geweest en niet in [het buitenland] aangekomen. PostNL heeft gekeken naar scangegevens; de zending is niet waargenomen. Een zoek actie bij de afdeling “Onbestelbare stukken” heeft geen positief resultaat opgeleverd. Het Service Team Consumenten van PostNL heeft de consument haar verontschuldigingen aangeboden.   PostNL vergoedt echter de schade van de consument niet omdat de vervoersvoorwaarden waaronder het poststuk is verzonden daarin niet voorzien. PostNL stelt dat haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit behandeling van postzendingen is vastgelegd in de Postwet 2009 en nader is uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst (hierna: AVP). Kort gezegd volgt daaruit dat PostNL slechts aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit de behandeling van postzendingen, als die zendingen met een aanvullende dienst zoals aangetekend of verzekerservice verzonden zijn. In het onderhavige geval is geen sprake van een aanvullende dienst. De AVP liggen op alle postvestigingen ter inzage en worden op verzoek gratis verstrekt. Ook kunnen de AVP op de website van PostNL worden geraadpleegd.   Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   PostNL heeft naar aanleiding van de klacht van de consument onderzoek gedaan. Het scan-onderzoek heeft niets opgeleverd en een zoekactie door de afdeling “Onbestelbare stukken” heeft ook geen positief resultaat gehad. Het poststuk moet als vermist worden beschouwd. In de Postwet 2009 is, in samenhang met de AVP, de aansprakelijkheid van PostNL geregeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de inhoud van de stukken en het besprokene ter zitting, staat vast dat het pakket niet aan de geadresseerde is afgeleverd en als vermist moet worden beschouwd.   De consument heeft niet gemotiveerd betwist dat de AVP onverkort van toepassing zijn op de vervoersovereenkomst die hij met PostNL heeft gesloten. Tevens heeft de consument niet gemotiveerd betwist het pakket zonder aanvullende dienst is verzonden en dat PostNL op grond van de AVP slechts aansprakelijk is voor schade als de postzendingen met een aanvullende dienst zoals aangetekend of verzekerservice zijn verzonden.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is. Het gevolg daarvan is dat de vordering van de consument zal worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 31 januari 2012.