Partijen hebben ter zitting geschikt, consument krijgt geld terug

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overig    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 39854/53167

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over de tot stand gekomen overeenkomst tussen de partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een meerdaagse pakketreis te doen verzorgen voor twee personen naar Krakau (Polen). De consument moest hier € 1.043,– voor betalen. De partijen hebben op de zitting overeenstemming bereikt over de manier waarop het geschil zal worden opgelost. Hierdoor zal de commissie niet toekomen aan een inhoudelijke beoordeling. Er wordt volstaan met de tussen partijen tot stand gekomen schikking. De partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 1.043,– moet betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 20 september 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een meerdaagse pakketreis te (doen) verzorgen voor twee personen met vertrekdatum 16 april 2019 naar Krakau (Polen) tegen een door de consument te betalen prijs van € 1.043,–.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

Nu partijen ter zitting (alsnog) overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het geschil zal worden opgelost, wordt niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil en zal de commissie volstaan met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie bepaalt dat de ondernemer vóór 1 april 2021 aan de consument een vergoeding van € 1.043,– moet betalen.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. C.A. Bontje, leden, op 17 februari 2021.