Pijnklachten consument door matras betreft comfortklacht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 195334/200086

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft twee matrassen gekocht bij de ondernemer. De consument is van mening dat deze matrassen pijnklachten geven. Volgens de ondernemer zijn de matrassen technisch in orde en betreft het een comfortklacht. De ondernemer bood uiteindelijk twintig procent korting op een nieuw matras. De consument wil geen meer matrassen van de ondernemer en wenst het aankoopbedrag van de matrassen terugontvangen. Volgens de commissie is niet gebleken dat de matrassen niet voldoen aan hetgeen de consument daarvan in redelijkheid bij aankoop mocht verwachten. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft klachten over geleverde matrassen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een matras Perzona Basic Soft en een matras Perzona Basic Medium gekocht. Deze
matrassen geven pijnklachten. Volgens de ondernemer zijn de matrassen technisch in orde en betreft het
een comfortklacht. De ondernemer bood uiteindelijk twintig procent korting op een nieuw matras. De
consument wil geen matrassen van de ondernemer meer en het aankoopbedrag van de matrassen
terugontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer blijft bij het standpunt dat na twee jaar niet tot kosteloze omruiling te kunnen over gaan. Er
is technisch geen probleem vast gesteld door de ondernemer en door een externe partij. Het probleem
heeft zich pas na twee jaar voorgedaan hetgeen wil zeggen dat de consument na advies bij aankoop het
comfort als prettig heeft ervaren. Anders was het probleem al eerder gemeld.

Aangezien er geen technisch probleem vastgesteld is, kan de comfort klacht ook ontstaan zijn door
persoonlijke omstandigheden van de consument. De ondernemer vindt het vervelend voor de consument
maar ziet geen reden van het ingenomen standpunt af te wijken.

Het rapport van de deskundige
De door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige heeft een onderzoek verricht en zijn
bevindingen vastgelegd in een rapport. In de kern komt zijn oordeel op het volgende neer.
De klacht komt waarschijnlijk door het zetten/inzakken van de schuimlagen. De consument is in de
showroom geweest in Utrecht. Na advies van de verkoper is er door de consument gekozen voor de
matrassen Perzona basic soft en Perzona basic medium in de maat 80×210 centimeter. De geleverde
matrassen van Perzona zijn aan één kant te beslapen. De toplaag van de te beslapen kant bestaat uit een
traag schuimlaag van ongeveer vier centimeter. De traag schuimlaag is verlijmd op een koud schuimlaag
van ongeveer vier centimeter. De twee lagen zijn aangebracht op pocketveren met comfortzones, bij de
schouders en heup zijn de matrassen iets zachter dan bij hoofd, rug en benen. De niet te beslapenkant
bestaat uit een koud schuimlaag. De matrassen hebben een afneembare tijk. In de tijk is geen vulling
aangebracht vanwege de traag schuimlaag, indien er te veel vulling in de tijk zou zitten zal de traag
schuimlaag minder reageren op de warmte van het lichaam. De vorm van het lichaam wordt dan minder
goed opgenomen in het traag schuim. Beide matrassen liggen op een lattenbodem, deze is in het midden
op hardheid in te stellen. De lattenbodems zijn geschikt voor de matrassen. Volgens de consument
voldeden de matrassen aanvankelijk goed. Maar na het eerste jaar kreeg de consument last van de
onderrug. De consument wijt dat aan de matrassen. De deskundige heeft de matrassen bij de consument
onderzocht. Het gewicht van vijf kilo zakt in het midden van beide matrassen tien millimeter meer in dan
aan de zijkanten (gemeten over de gehele lengte). Het is gebruikelijk dat bij gebruik het materiaal waar de
matrassen uit bestaan iets gaan zetten/inzakken. De matrassen nemen de contouren aan van het lichaam.
Dat komt door het gewicht en vochtverlies van de consument. Dat kan de oorzaak zijn van de pijnklachten
van de consument. De matrassen hebben geen zichtbare kuilvorming.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In deze is niet gebleken dat de matrassen niet voldoen aan hetgeen de consument daarvan in redelijkheid
bij aankoop mocht verwachten. Daarbij neemt de commissie de bevindingen van de onafhankelijk
deskundige over. Daaruit komt onder meer naar voren dat het gewicht van vijf kilo in het midden van beide
matrassen slechts tien millimeter meer inzakt dan aan de zijkanten (gemeten over de gehele lengte),
hetgeen normaal is bij gebruik waarbij de matrassen de contouren aannemen van het lichaam onder
invloed van het gewicht en vochtverlies van de gebruiker.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter,
mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, de heer J.E. Lübbers, leden, op 28 maart 2023.