Pre-paid opwaardeeractie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 36989

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een klacht over een pre-paid opwaardeeractie.   De consument heeft op 9 december 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   De consument heeft in het kader van een pre-paid opwaardeeractie 3.000 gratis sms’jes gekregen. Een week later heeft de ondernemer deze gratis sms’jes laten vervallen omdat het verstrekken ervan op een vergissing zou berusten.   In het overleg dat daarna tussen de consument en de ondernemer is gevoerd, heeft de ondernemer ter compensatie een beltegoed van € 10,– aangeboden. Dat vindt de consument volstrekt onvoldoende.   De consument verlangt alsnog de 3.000 sms’jes en een vergoeding van € 50,– voor geleden ongemak en gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   De consument had kunnen en moeten begrijpen dat een premie van 3.000 sms berichten ter waarde van circa € 210,– in geen enkele verhouding staat tot een opwaardering van € 20,–. De fout is zo snel mogelijk hersteld, waarbij reeds verbruikte berichten niet in rekening werden gebracht. Verder is een beltegoed van € 10,– aangeboden. De ondernemer acht de klacht onterecht.   Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is. In dit geval is sprake van een kennelijke fout van de zijde van de ondernemer bij het aanbieden van de gratis berichten. Een premie van € 210,–voor een opwaardering van € 20,– is niet proportioneel, waardoor de consument had moeten begrijpen dat het aanbieden daarvan niet de bedoeling van de ondernemer kan zijn geweest. Het zou niet redelijk zijn de ondernemer in dit geval aan zijn fout gebonden te achten.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 14 oktober 2010.