Presentatie van woning op Funda geeft een impressie: klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52408

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst de gefactureerde intrekkingskosten dient te betalen. De consument wenst een drastische verlaging van het in rekening gebrachte bedrag. Door de consument is een bedrag van € 1.007,50 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De laatste maand is mij pas duidelijk geworden dat de presentatie niet deugde. Ik heb in die periode drie andere NVM makelaars bezocht en allen maakten zij mij duidelijk dat de presentatie op Funda benedenmaats was. De foto’s gaven niet een beeld van het hele huis (sommige ruimtes ontbraken) en het aantal foto’s was veel te laag. Tevens ontbrak een plattegrond met maatvoering van de woning. Ik ben bereid om de helft van de intrekkingskosten te betalen.   Standpunt van de ondernemer   De presentatie van de woning is door de consument goedgekeurd. Er zijn nooit klachten geuit over de presentatie. Als er aanpassingen wenselijk waren geweest dan hadden wij die in overleg kunnen doorvoeren. Overigens is de presentatie in overeenstemming met wat verwacht mag worden. Op 28 oktober is de opdracht ingetrokken en pas toen de nota onbetaald bleef kreeg ik te horen dat de presentatie niet goed zou zijn geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klachten, die zich beperken tot de presentatie van de woning op Funda, zijn niet voldoende onderbouwd. Foto’s zijn bedoeld om een impressie te geven van een woning, niet om uitputtend alle ruimtes te tonen. Het plaatsen van een plattegrond is geen vast gebruik in een presentatie op Funda. De consument heeft tenslotte niet weersproken dat hij de opdracht heeft ingetrokken zonder eerst met de ondernemer in overleg te gaan over de gewenste aanpassingen op Funda. Om die redenen is de klacht ongegrond. Het in depot gestorte bedrag ter hoogte van de contractueel bedongen intrekkingskosten zal aan de ondernemer worden overgemaakt.   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Derhalve wordt volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verzochte van de hand.   Bepaalt dat het in depot gestorte bedrag van € 1.007,50 aan de ondernemer wordt overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 11 mei 2011.