Prijs voor maaltijden volgens klager ter plaatse lager

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57714

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2010 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Banjul, Gambia voor 2 personen en verblijf in een appartement op basis van halfpension in de periode van 16 februari 2011 tot en met 9 maart 2011 voor de som van € 2.502,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het boeken bij het reisbureau is geïnformeerd naar de mogelijkheden van ‘all in’ aangezien klager bij vorige reizen zeer duur uitkwam toen alles zelf verzorgd moest worden op basis van logies. Medegedeeld werd dat € 714,– betaald moest worden en daarin heeft klager toegestemd. Ter plaatste heeft klager gezien dat voor het diner minder betaald hoefde te worden en uiteindelijk heeft hij berekend dat hij € 494,– teveel heeft betaald. In totaal had hij voor 22 dagen € 220,– moeten betalen terwijl hij € 714,– in Nederland heeft betaald. Dat laatste heeft hij besproken met de reisleider en deze heeft een formulier opgemaakt. Hij heeft gezegd dat er iets niet klopte en dat hij het al eerder had doorgegeven. Er is door de reisorganisator een bedrag van € 130,20 op de rekening van klager gestort maar hij neemt daar geen genoegen mee.   Klager verzoekt een vergoeding vast te stellen van € 525,– in totaal.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is op basis van halfpension geboekt en hiervoor wordt een toeslag van € 17,– per persoon per diner berekend. In de prijsbijlage en in het reserveringssysteem wordt de toeslag getoond. Op 20 december 2010 is een boeking opgemaakt en heeft klager het aanbod van € 3.636,50 aanvaard. De overeenkomst is tot stand gekomen overeenkomstig de ANVR reisvoorwaarden. Klager heeft het bedrag dat in rekening is gebracht betaald en een prijsgarantie wordt door de reisorganisator niet gegeven. De toeslag voor het halfpension is gebaseerd op de contractafspraak met het hotel. Het hotel kan en mag uiteraard verschillende prijzen met verschillende organisaties afspreken en ook bij rechtstreekse reserveringen een afwijkende prijs hanteren. Er is contact opgenomen met het hotel. Het hotel berekent de contractprijs aan de reisorganisator en wijkt hiervan niet af. Niettemin is uit coulance besloten een restitutie aan te bieden van € 130,20.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Tussen partijen is onbetwist een overeenkomst gesloten over het halfpensionarrangement en de kosten daarvan. Die kosten zijn ook door klager voldaan. Daarmee is er duidelijkheid over de onderlinge afspraak. De klacht betreft de door de accommodatie in rekening gebrachte prijzen voor de maaltijden. Als klager daarover meer informatie had willen hebben, had hij daarnaar kunnen vragen. Dat heeft hij kennelijk niet gedaan en er is ook geen onjuiste informatie verschaft door de reisorganisator. Evenmin is betwist dat de reisorganisator ook dienovereenkomstig betaling heeft gedaan aan de hoteleigenaar. Niet duidelijk is waarop klager het recht baseert om minder te hoeven betalen dan is afgesproken. Als er ter plaatse hogere prijzen berekend zouden worden zou hij toch ook geen hoger bedrag dan afgesproken hebben willen betalen. Klager beroept zich nog op uitlatingen van de reisleider plaatse maar uit het door deze opgemaakte reclamatieformulier blijkt niet van steun voor de opvatting van klager. Slechts is opgenomen dat klager contact op zou nemen met de cliëntenservice over de maaltijdprijs. Er is een aanbod gedaan door de reisorganisator en ter zitting is aangegeven dat men dat handhaaft. Desgewenst kan klager daarom daarvan nog gebruik maken.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 2 augustus 2011.