Redelijk aanbod ter compensatie van onduidelijkheid aanbieding van de ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD09-0007

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het aanbod van de ondernemer voor een HDTV-abonnement wordt duidelijk vermeld dat de digitale videorecorder gratis ter beschikking wordt gesteld. Niettemin wordt mij daarvoor een huur in rekening gebracht van € 4,– per maand. Ik betaal namelijk € 22,– per maand. Dat is € 4,– meer dan een abonnement zonder dvd-recorder. Als je een dvd-recorder apart wilt huren kost dat € 9,– per maand. In feite komt het er dus op neer dat mij een voordeel van € 9,– per maand ontgaat. Het aanbod van de ondernemer, gedaan nadat ik een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, wijs ik af.   De consument verlangt kosteloze levering van een extra dvd-recorder of een korting op de abonnementskosten van € 9,– per maand met terugwerkende kracht tot de datum van ingang van het abonnement.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument interpreteert het aanbod verkeerd. Het aanbod luidt: Royaal HD (zonder dvd-recorder) € 18,– per maand; Royaal HD met DVR (met een dvd-recorder gratis in bruikleen) € 22,– per maand. De consument heeft gekozen voor de tweede optie. Hij betaalt dus niet te veel, want hij heeft voor dit bedrag een abonnement plus kosteloze bruikleen van een dvd-recorder. Kennelijk heeft echter dit aanbod verwarring bij de consument gewekt. Daarom zijn wij bereid een gebaar te maken. Wij bieden gedurende 12 maanden 100% korting aan op een tweede HD DVR of naar keuze een vergoeding ter hoogte van het prijsverschil tussen de genoemde pakketten voor de periode van 12 maanden. Daarnaast vergoeden wij het klachtengeld. Het is juist dat voor een extra dvd-recorder een huur geldt van € 9,– per maand. Dat tarief is niet van toepassing op de eerste dvd-recorder.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De meest logische interpretatie van de aanbieding van de ondernemer is deze dat een abonnement zonder dvd-recorder (ook wel HD DVR genoemd) € 18,– per maand kost en een abonnement met dvd-recorder € 22,– per maand. In de interpretatie van de consument zou er geen verschil meer bestaan tussen beide aanbiedingen en dat kan niet de bedoeling zijn. Toewijzing van zijn vordering zou betekenen dat de consument per saldo zelfs nog € 5,– per maand extra voordeel heeft. Bovendien geldt de huur van € 9,– per maand uitsluitend voor een extra dvd-recorder (nodig voor digitale ontvangst op een extra tv-toestel), zodat deze niet als referentie kan dienen. De wens van de consument kan daarom niet worden gehonoreerd. In dit licht bezien acht de commissie het aanbod van de ondernemer, gedaan nadat de consument het geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, welk aanbod is bedoeld als compensatie voor de onduidelijkheid in de aanbieding, redelijk.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer wordt gehouden aan zijn aanbod, voor zover dit nog niet is nagekomen. De consument dient aan de ondernemer zijn keuze kenbaar te maken tussen de twee geboden alternatieven.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld, zoals door de ondernemer aangeboden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 18 juni 2009.