Reisagent niet aansprakelijk voor juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Kosten / Vergoeding / Vervoer    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 9597/24482

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de ondernemer haar heeft laten betalen voor businessclass terwijl er geen businessclass gedeelte in het vliegtuig was. De ondernemer geeft aan dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is. De commissie stelt dat op de overeenkomst de ANVR-boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten van toepassing zijn. Daarin staat in artikel 1 lid 7 dat uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing zijn. De reisagent, dus de ondernemer, is alleen verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering of een correcte afhandeling van de reservering. Als de consument een klacht heeft over de businessclass dan moet hij dit bij de luchtvaartmaatschappij bekend maken.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een reservering via de ondernemer op 20 december 2018 van een vlucht met [luchtvaartmaatschappij] in de businessclass van Amsterdam via Istanbul naar Alexandrië, Egypte, v.v. met heenreis op 9 januari 2019 en terugreis op 20 januari 2019, voor de som van € 1.110,–.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft mij willens en wetens voor businessclass laten betalen terwijl zij wisten dat er geen business-gedeelte in het vliegtuig was. Het standpunt van de ondernemer dat de middelste stoel is vrijgehouden voor extra ruimte snijdt geen hout: op de middelste stoel stond een grote kist met de spullen van de bemanning, die niet kon worden verplaatst. De ondernemer had mij er op moeten wijzen dat er geen businessclass stoelen in het vliegtuig waren, zodat ik daarop mijn keuze had kunnen baseren. Ik heb weliswaar businessclass maaltijden gehad maar ik boek uitsluitend businessclass vanwege de beenruimte en die was er niet.

De consument verlangt een vergoeding van de ondernemer van € 300,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op de boeking zijn de ANVR-Boekingsvoorwaarden van toepassing. In artikel 1 lid 7 van deze voorwaarden staat dat de reisagent niet aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst. Daarom hebben wij de consument verwezen naar [luchtvaartmaatschappij]. Omdat de consument het daar niet mee eens was, hebben wij namens de consument de klacht ingediend bij [luchtvaartmaatschappij]. [Luchtvaartmaatschappij] heeft aangegeven dat in kleinere vliegtuigen voor businessclass gebruik wordt gemaakt van ‘convertible seating’. Dat betekent dat de reiziger alle service heeft van de businessclass. De stoelen zijn hetzelfde als in de economy class, maar de naastgelegen stoel wordt leeg gehouden. We zien geen aanleiding de consument een vergoeding toe te kennen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft via de ondernemer bij [luchtvaartmaatschappij] een vlucht in de businessclass gereserveerd van Amsterdam via Istanbul naar Alexandrië in Egypte v.v.

Op de overeenkomst met de ondernemer zijn de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten van toepassing.

In artikel 1 lid 7 van de ANVR-Boekingsvoorwaarden staat het volgende:

De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotel) van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

De consument stelt zich op het standpunt dat de ondernemer haar had moeten informeren over het feit dat [luchtvaartmaatschappij] (op de route Istanbul-Alexandrië) in de business class gebruik maakt van economy class stoelen. De commissie volgt de consument daarin niet. Het is niet ongebruikelijk dat een luchtvaartmaatschappij op kortere routes en bij een kleiner vliegtuig, waarvan in dit geval – op de route Istanbul-Alexandrië – sprake is, in de businessclass gebruik maakt van economy class stoelen, waarbij de naastgelegen stoel wordt vrijgehouden en alle overige voordelen van de businessclass (maaltijden etc.) volledig van toepassing zijn. De ondernemer had naar het oordeel van de commissie geen actieve verplichting om de consument daarover te informeren. De ondernemer was er immers niet van op de hoogte dat de consument kennelijk van een andere veronderstelling uitging. Verder is de ondernemer niet aansprakelijk voor het feit dat, zoals de consument stelt, de naastgelegen stoel niet volledig was vrijgehouden. Dit ziet op de uitvoering van de gereserveerde dienst. Daarover dient de consument zich te beklagen bij [luchtvaartmaatschappij].

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer mr. G.P. Loman, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 7 mei 2020.