Reisorganisator kon reis annuleren vanwege niet bereiken minimum aantal deelnemers. Reisorganisator heeft niet lichtvaardig gehandeld

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51489

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 september 2010 via internet met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een busreis voor 6 personen naar Fieberbrunn in Oostenrijk met verblijf in een hotel op basis van half pension, voor de periode van 13 februari 2011 t/m 18 februari 2011 voor de som van € 3.174,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij verwijzen naar onze brief van 24 november 2011. Op 24 september 2010 hebben wij een 6 daagse reis voor 6 personen geboekt. Wij vertelden dat wij los hetzelfde hotel wilden boeken in de zelfde periode voor onze dochter, schoonzoon en nog ongeboren kleinkind. Zij adviseerde dat via een ander organisatie te doen aangezien reisorganisator deze mogelijkheid niet bood. Wij vroegen heel duidelijk of de reis nu echt definitief was, zodat wij direct het hotel los konden boeken via een andere organisatie. Er werd ons niet verteld dat bij het niet halen van een minimum aantal deelnemers de reis niet zou doorgaan. Twee maanden later op 22 november werden we gebeld en kregen we te horen dat onze reis geannuleerd was wegens te weinig deelname. Ze gaven ons 2 opties om de reis te annuleren of om te boeken naar een 8 daagse reis naar het zelfde hotel. De reisorganisator vroeg € 180,– per persoon bijbetaling voor de 8 daagse reis. Wij hebben aldus de reis omgeboekt omdat wij niet anders konden.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij konden niet anders dan de 8 daagse reis accepteren. Ik wilde aanvankelijk ook de autoreis bij de reisorganisator boeken maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Wij hebben gevraagd of er een definitieve boeking was zodra de betaling binnen was. Daar is positief op geantwoord. De reis is ten onrechte geannuleerd. Het was 3 maanden voor vertrek en had nog volgeboekt kunnen worden. De reisorganisator heeft niet zijn best gedaan om de reis vol te maken. Wij zijn niet met de auto gegaan omdat we voor het eerst op wintersport gingen.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.680,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij verwijzen naar onze brief van 24 februari 2011. Op 22 november 2010 hebben wij besloten een aantal busreizen te annuleren. Dit gold ook voor de 6 daagse busreis van klager naar Fieberbrunn van 13 februari 2011. Gezien het feit dat deze reizen geboekt konden worden vanaf juli 2010 en hiervoor in de 5 maanden naar 22 november nauwelijks boekingen werden gemaakt, leek het ons niet reëel dat deze reizen doorgang konden vinden. De beslissing om deze reis al vroeg in het seizoen te annuleren had ons inziens als voordeel dat beide partijen zich konden richten op alternatieven.   Onze werkwijze voldeed aan artikel 2 lid 4 van de ANVR voorwaarden. Wij hebben klager nog een korting gegeven van € 30,– per persoon op de meerprijs van de 8 daagse busreis. Tevens konden zij deze reis boeken zonder de skipas te verlengen. Wij zien geen aanleiding de volledige meerprijs van de 8 daagse busreis en 2 dagen zakgeld voor onze rekening te nemen. Klager heeft opgemerkt dat er mondeling zou zijn toegezegd dat de reis gegarandeerd door zou gaan. De boeking is op 24 september 2010 via onze website tot stand gekomen. In ons boekingsdossier treffen wij geen aantekeningen aan van telefonisch contact met klager. Wij betwisten dat er door onze medewerkers garanties worden afgegeven voor onze busreizen. Voor iedereen binnen onze organisatie is bekend dat wij een minimum aantal deelnemers per busreis hanteren. Wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden en artikel 2 lid 4 van de toepasselijk ANVR voorwaarden.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Vanaf juli 2010 is de reis 5 maanden te koop aangeboden. De reis is vermeld in een flyer en in de nieuwsbrief. Na 5 maanden hadden wij onvoldoende boekingen. Wij hebben naar een andere oplossing gezocht. De 8 daagse reis was gemakkelijker te combineren met andere reizen. Wij moesten een beslissing nemen. Juli en augustus zijn drukke maanden voor wintersport boekingen. Bij het boekingsproces wordt aangegeven dat opzegging wegens te weinig deelnemers mogelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft bezwaar aangetekend tegen de annulering van zijn reis en de meerkosten gevraagd die het gevolg waren van de aanvaarding van de alternatieve reis.   De reisorganisator heeft in reactie verwezen naar artikel 2 lid 4 van de ANVR voorwaarden en tevens naar haar algemene voorwaarden zoals vermeld op de website, waar vermeld wordt dat de reisorganisator zich het recht voorbehoud de reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. Klager heeft daarvan kennis kunnen nemen. De commissie is van oordeel dat de reisorganisator op grond van vorenstaande bepalingen gerechtigd was om de reis te annuleren. Uit het dossier en hetgeen ter zitting is besproken is bovendien gebleken dat de reisorganisator niet lichtvaardig heeft gehandeld, omdat zij na 5 maanden de reis te hebben aangeboden tot annulering heeft besloten op grond van een tekort aan deelnemers. De reisorganisator heeft bovendien zorgvuldig gehandeld doordat zij een alternatieve reis aan klager heeft aangeboden, die klager heeft geaccepteerd. Aangezien de reisorganisator geen verwijt treft wordt de vordering van klager afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.