Reiziger door beschrijving in reisgids voldoende gewaarschuwd voor nachtelijke activiteiten op camping

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-1550

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 januari 2007 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf in een bungalowtent voor vier personen. Van 21 juli tot en met 4 augustus 2007 op Camping Residence du Campeur te St Aygulf in Frankrijk en van 4 tot en met 11 augustus 2007 op Camping La Plombière te Sarlat in Frankrijk. De reissom bedroeg € 2.317,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De klacht heeft betrekking op het verblijf op de camping in St Aygulf. Op deze camping was het animatieprogramma zeer luidruchtig en ging iedere dag door tot ruim na middernacht. Dit is tegen de eigen regels waarin staat: “u wordt verzocht stil te zijn tussen 23.00 en 06.30 uur”. Bij het telefonisch boeken van de reis is gevraagd naar een camping geschikt voor kleine kinderen van 3 en 4 jaar. Die zijn vroeg op en iedere nacht pas om 01.00/02.00 uur kunnen slapen was zeer uitputtend. Klager is van mening dat de reisorganisator dit aan klager had moeten laten weten dan wel er iets aan had moeten doen. Het probleem was bekend, ook andere gasten klaagden. Ter plaatse klagen hielp niet, ondanks de inspanning van de plaatselijke reisleiding (courier). Via het hoofdkantoor bleek dat geen andere camping plaats had. Na ruim een week is klager weggegaan en heeft daardoor extra kosten moeten maken ter overbrugging tot het tijdstip dat klager in de geboekte tent op de camping in Sarlat terecht kon.   Klager verlangt een vergoeding van € 835,– totaal voor een week tenthuur en het klachtengeld.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op luidruchtig gedrag van medekampeerders of op omgevingsgeluid hebben de reisleiding (courier) en het campingpersoneel weinig tot geen invloed. Dit is vermeld in de brochure.   Ter zitting heeft de reisorganisator nog verklaard dat de camping wordt aanbevolen als kindvriendelijk vanwege de speciale kinderzwembaden, de grote speeltuin, de Hoopi Club die een kinderanimatieprogramma verzorgt en ook vanwege het feit dat de tenten beschikken over eigen sanitair. Voorts is de betreffende camping in vergelijking tot andere campings aan de Middellandse Zeekust relatief rustig. Voor een echt rustige camping moet men echter in het hoogseizoen niet aan de Middellandse Zeekust zijn, maar in andere delen van Frankrijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Dat het een zeer levendige camping is (met name tijdens het hoogseizoen) had klager kunnen begrijpen uit de informatie in de brochure van de reisorganisator. Vermeld wordt namelijk dat er gedurende het hoogseizoen live-muziek, goochelshows, sportwedstrijden en karaoke worden georganiseerd, en disco-avonden tot 02.30 uur. Bovendien is er een openluchttheater met films die doorgaans om 21.30 uur beginnen en is de bar open tot 24.00 uur. Dit lijkt in tegenspraak met de oproep aan de gasten om tussen 23.00 en 06.30 uur stil te zijn. Echter, de commissie is van oordeel dat klager had moeten begrijpen dat bij een dergelijk uitgebreide avondanimatie, met een aanvangstijd van de film in een openluchttheater om 21.30 uur en sluitingstijden van de bar en de disco om respectievelijk 24.00 uur en 02.30 uur, het een illusie is te veronderstellen dat het om middernacht stil is op de camping. Wat precies is besproken tijdens het boekingsgesprek valt niet meer na te gaan, de commissie is er niet bij geweest, echter reeds uit de informatie in de brochure had klager moeten begrijpen dat de keuze voor deze camping naast een aantal faciliteiten die aantrekkelijk zijn voor een gezin met kleine kinderen, tevens een aanzienlijk risico op avondlijke geluidsoverlast met zich mee zou brengen. De commissie is derhalve van oordeel dat de reisorganisator klager niet verkeerd heeft geïnformeerd.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 april 2008.