Reiziger gevoeliger voor geluids(overlast) dan doorsnee reiziger

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI00-1881

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 25 november 1999 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Garajan op Madeira met verblijf in een appartement op basis van halfpension voor de periode 3 t/m 10 januari 2000 voor de som van ƒ 2.790,– in totaal.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak:
 
Het door mij geboekte appartement Dom Pedro de Garajau op Madeira voldeed niet aan onze wens. Wij hadden een rustige vakantie mede aan de hand van de informatie uit de Touristiek uitgekozen. Ter plekke evenwel werd onze nachtrust verstoord door het geluid van een aan- en afslaande motor van waarschijnlijk een watervoorzieningsinstallatie. Op ons verzoek kregen wij de volgende dag een ander appartement toegewezen, dat aanvankelijk wel beter leek. Echter, ook hier hadden wij last van herrie, veroorzaakt door de andere gasten, die midden in de nacht soms stoelen verplaatsten, deuren dicht sloegen en dergelijke. Omdat wij hierdoor niet konden slapen, zijn wij naar de hostess gegaan en met haar hulp zijn wij vervroegd naar Nederland teruggekeerd. Daarvoor hebben wij ƒ 330,– moeten bijbetalen. Omdat wij een week lang geen rust hebben gehad is onze vakantie bedorven en wij vragen dan ook een redelijke vergoeding.
 
Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Wij blijven bij onze klacht. Wij hebben niet met de reisorganisator in Nederland gebeld voor een oplossing van onze klacht. Wij reizen regelmatig door Europa. Wij hebben overigens wel vaker klachten gehad.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak:
 
De ervaring van klager op het punt van geluidsoverlast is ons met betrekking tot de hier bedoelde accommodatie niet eerder bekend geworden. Het gaat hier om een, ook volgens de Touristiek, rustig gelegen accommodatie. De klacht, hoe te betreuren ook, kan ons evenwel niet aangerekend worden. Voor een vergoeding is geen reden.
 
Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd:
 
Wij blijven bij ons eerder standpunt. Klager heeft ook Nederland niet gebeld om een oplossing te zoeken.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen:
 
De commissie is na kennisneming van de inhoud van de gedingstukken en na het horen van partijen ter zitting van oordeel, dat klager en diens echtgenote gedurende hun verblijf in het geboekte mogelijk wel enige geluidsoverlast hebben ondervonden, maar zulks niet in zodanige mate, dat daarvoor een vergoeding gerechtvaardigd is. Enige geluidsoverlast van hotelgasten wordt niet uitgesloten geacht, maar bij voortduring daarvan had het op de weg van klager gelegen om via de hoteleigenaar te pogen daaraan een einde te maken. Nu hij zulks niet heeft gedaan en ook overigens bij uitblijven van resultaat geen contact heeft opgenomen met de reisorganisator in Nederland kan er niet gesproken worden van een voldoende adequaat reageren door klager op door hem ondervonden overlast. Overigens, doch dit ten overvloede, kan de commissie zich niet aan de indruk onttrekken, dat klager mogelijk gevoeliger is voor geluid(soverlast) dan de doorsnee reiziger, doch dit kan evenwel niet aan de reisorganisator worden verweten. Consequentie van het voorgaande is derhalve, dat de klacht als onvoldoende gegrond zal worden afgewezen.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 augustus 2000.