Reiziger mocht rekenen op werkende wifi verbinding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 97528

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2015 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een bungalow voor 3 personen te Alcossebre in Spanje op basis van logies, voor de periode van 11 juli 2015 t/m 18 juli 2015 voor de som van € 1.270,–.

Klager heeft op 1 augustus 2015 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij aankomst in de bungalow bleek dat Wifi, dat bij de prijs was inbegrepen, niet werkte. Ik heb direct via het alarmnummer, dat 24 uur per dag bereikbaar zou moeten zijn, met de reisorganisator contact opgenomen, maar er werd niet opgenomen. We zijn ook niet teruggebeld naar aanleiding van een ingesproken boodschap. Ook heb ik diverse malen contact gezocht met de “makelaar” ter plaatse. Er werd door de “makelaar” gezegd dat internet zou werken, maar dat bleek niet te kloppen. Ook na bezoek van een monteur werkte het internet niet. Werkzaam internet was voor ons van groot belang, omdat ons kind een belangrijk examen had. Ter voorbereiding daarop was, in verband met het gebruik van een elektronische leeromgeving, internet noodzakelijk. Door de reisorganisator werd als oplossing van het probleem voorgesteld om naar een internetcafé te gaan, wat natuurlijk geen echte oplossing was en veel kwaad bloed heeft gezet. Een dergelijke oplossing was niet passend bij de prijscategorie van de accommodatie. De reisorganisator heeft inefficiënt en inadequaat gehandeld, waardoor ik veel stress heb gehad en sprake is van gederfd reisgenot.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Op woensdag 15 juli 2015 om 18.30 uur hadden we in het vakantiehuis verbinding met het internet.

Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 20 augustus 2015, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

We hadden klager graag geïnformeerd over het feit dat draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat wij in Nederland gewend zijn. De werking en de snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd. Als Wifi aanwezig is, bieden we dit vrijwel altijd kosteloos aan, omdat wij weten dat ter plaatse de verbinding af kan wijken. Dat is ook opgenomen in de ANVR-voorwaarden. Als we op voorhand hadden geweten dat voor klager een goed werkende internetverbinding van groot belang was hadden we geadviseerd om eventueel een dongel aan te schaffen of andere voorzorgsmaatregelen te treffen. Ook hadden we voor de desbetreffende bungalow kunnen nagaan wat de ervaringen voor wat betreft internetgebruik waren. We vinden de situatie heel vervelend en we hebben aangeboden om de volledige telefoonkosten die klager naar ons heeft gemaakt te vergoeden. Ook hebben we een compensatie aangeboden van € 120,– voor het gederfde vakantiegenot.

Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De aanwezigheid van wifi in de vakantiewoning maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Maar we kunnen de werking en snelheid van het internet ter plaatse niet garanderen.

De reisorganisator heeft d.d. 20 augustus 2015 een vergoeding aangeboden van € 120,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat de aanwezigheid van wifi in de vakantiewoning onderdeel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hoewel de werking en snelheid van het internet door de reisorganisator niet worden gegarandeerd, mocht klager er wel van uitgaan dat sprake zou zijn van een werkende wifi verbinding. Dat was, tot 15 juli 2015 ’s avonds, niet het geval. In zoverre is de reisorganisator tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en heeft klager niet ontvangen wat hij redelijkerwijs mocht verwachten.

De commissie acht het aanbod van € 120,– dat de reisorganisator heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Klager is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Voor zover klager van oordeel is dat een hogere vergoeding op zijn plaats is, omdat in verband met de voorbereiding door de zoon van een examen, de aanwezigheid van wifi zeer wenselijk was, stelt de commissie vast dat klager de reisorganisator hiervan niet vooraf, bij het aangaan van de overeenkomst, op de hoogte heeft gesteld. Voor zover in verband hiermee sprake is van extra ongemak kan de reisorganisator daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Omdat de reisorganisator voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie een redelijk aanbod heeft gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De reisorganisator is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de klager verlangde wordt afgewezen.
De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod (een vergoeding van
€ 120,–), indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 november 2015.