Reiziger voldoende gewaarschuwd voor nachtelijke overlast. Vakantiebestemming bekend als jongerenbestemming

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-1832

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 januari 2007 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Kreta in Griekenland, met verblijf in een appartement in Star Beach Village te Chersonissos, gedurende de periode van 23 juli 2007 tot en met 6 augustus 2007, voor de som van € 4.788,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager verwijt de reisorganisator dat deze hem op geen enkele wijze (noch bij het boeken van de reis, noch in de brochure) heeft geïnformeerd dat hij midden tussen de feestende jongeren terecht zou komen. Pas ter plaatse bleek dat klager in het bruisendste deel van Chersonissos was terechtgekomen in een appartement met aan beide kanten groepen jongens die elke nacht een feest organiseerden. Klager heeft veel overlast ondervonden en extra kosten moeten maken om er steeds weer op uit te gaan om een rustiger omgeving te zoeken.   Ter zitting heeft klager nog gesteld dat hij vaker heeft geklaagd dan door de reisorganisator wordt beweerd. De reisleiding heeft echter niets met zijn klachten gedaan.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De reisorganisator stelt dat de door klager geboekte accommodatie is gelegen in Chersonissos, de belangrijkste en drukste toeristische bestemming op Kreta, en in het hoogseizoen met name aantrekkelijk voor jongeren omdat er volop clubs, bars, discotheken en restaurants te vinden zijn. Deze plaats is bekend als dé jongerenbestemming van Griekenland. Meerdere jaren heeft het (wan)gedrag van deze groepen geleid tot aandacht in de media. Voorts geeft de reisorganisator aan dat in de beschrijving van de plaats en de accommodatie melding wordt gemaakt van het drukke, levendige en bruisende karakter en dat in de algemene informatie is vermeld dat men rekening moet houden met nachtelijk lawaai indien men in het hoogseizoen een hotel in het centrum kiest. Op grond van de in het aanbod vermelde informatie dient men er rekening mee moet houden dat de faciliteiten in en nabij het complex een bepaald publiek aantrekken dat zorgt voor extra rumoer. Ook de vermelding van schuimparties, bungyjumpen en de catapult impliceert dat het complex aantrekkelijk is voor jongeren. Daarnaast stelt de reisorganisator dat problemen die leiden tot een klacht achteraf, ter plaatse schriftelijk moeten worden vastgelegd. De reisorganisator ziet derhalve geen reden voor een vergoeding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De reisorganisator is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren conform de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid mag hebben op grond van de informatie op het boekingsformulier en de beschrijving in het reisaanbod. Wat mocht klager verwachten van deze bestemming? De commissie is van oordeel dat klager op grond van de beschrijving in de brochure van de reisorganisator geen rustige vakantiebestemming mocht verwachten. Integendeel, de beschrijving impliceert een bruisende vakantiebestemming en de algemene informatie waarschuwt voor nachtelijke overlast. Voorts is de commissie van oordeel dat van een reiziger mag worden verwacht dat deze zich enigszins verdiept in het karakter van zijn vakantiebestemming. Had klager dat gedaan dan was hij er al snel achter gekomen dat Chersonissos zich heeft ontwikkeld tot een bestemming die in het hoogseizoen met name wordt bezocht door jongeren. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de reisorganisator geen verwijt treft terzake de voor klager zo verkeerd uitgevallen keuze.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 maart 2008.